LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

Právne predpisy

zákony, vládne nariadenia, vyhlášky, ...

súvisiace s mincami platnými na území Slovenska, Čiech a Moravy

Zoznam nie je úplný, postupne je dopĺňaný. Na začiatku každej položky je dátum účinnosti predpisu. Za ním nasleduje stručná charakteirstika dôvodu vydania predpisu. Podrobnosti sa zobrazia/skryjú kliknutím na hlavičku položky.


ČSR - Československá republika 1918 - 1939

28.10.1918 - Vznik ČSR, právna kontinuita

Zákon č. 11/1918 Zb. o zriadení samostatného štátu československého.
Krátené:
„...
Čl.2
Veškeré dosavadní zemské a říšské zákony a nařízení zůstávají prozatím v platnosti.
...“

12.04.1919 - Menová jednotka v Československu bude koruna československá so skratkou Kč.

19.03.1921 - Prvé československé mince budú mediniklové 20 h, 50 h a 1 Kč.

18.02.1922 - Vydanie mediniklových 20 h a 50 h.

18.02.1922 - Stiahnutie rakúsko-uhorských 20h.

11.03.1922 - Stiahnutie rakúsko-uhorských 20h.

29.05.1922 - Vydanie mediniklových 1 Kč.

22.07.1922 - Sústava drobných mincí bude doplnená o zinkové 2 h a mosadzné 5 h a 10 h.

17.02.1923 - Vydanie mosadzných 10 h.

11.04.1923 - Obchodné mince - dukáty.

10.08.1923 - Vydanie mosadzných 5 h.

23.10.1923 - Vydanie dukátov jubilejných, obyčajných a dvojitých (pamätných) s rokom 1923.

17.03.1924 - Vydanie zinkových 2 h.

25.06.1924 - Razba dukátov na súkromný účet.

25.10.1924 - Sústava drobných mincí bude doplnená o mediniklové 5 Kč.

12.11.1924 - Stiahnutie rakúsko-uhorských 1h, 2h a 10h .

23.07.1925 - Vydanie mediniklových 5 Kč.

27.03.1926 - Zníženie razobného za dukáty.

09.07.1928 - Sústava drobných mincí bude doplnená o strieborné 10 Kč.

15.09.1928 - Stiahnutie zinkových 2 h.

03.10.1928 - Vydanie pamätných strieborných 10 Kč - 10. výročie vzniku republiky.

15.05.1929 - Povolenie raziť dvojdukáty na súkromný účet.

01.07.1929 - Razba československých päť- a desať- dukátov.

01.07.1929 - Stanovené razebné za československé päť- a desať- dukáty.

14.09.1929 - Vydanie strieborných 5 Kč.

31.03.1931 - Stiahnutie niklových 5 Kč.

12.06.1931 - Vydanie strieborných 10 Kč.

27.06.1932 - Sústava drobných mincí bude doplnená o mediniklové 25 h a strieborné 20 Kč.

29.04.1933 - Vydanie mediniklových 25 h.

15.03.1934 - Vydanie strieborných 20 Kč.

20.03.1937 - Nové, niklové 5 Kč.

29.10.1937 - Stanovené razebné za československé dukáty.

30.11.1937 - Vydanie pamätných strieborných 20 Kč. - T. G. Masaryk.

28.04.1938 - Vydanie niklových 5 Kč.

23.05.1938 - Nové drobné mince.


SR - Slovenská republika 1939 - 1945

14.03.1939 - Vznik Slovenského štátu.

04.04.1939 - Slovenská mena.

21.07.1939 - Slovenská republika.

26.07.1939 - Vydanie 5 Ks - Ni.

26.10.1939 - Vydanie striebornej pamätnej mince 20 Sk - voľby prvého prezidenta Slovenskej republiky.

20.11.1939 - Vydanie 10 h - mosadz.

15.05.1940 - Vydanie 20 h - mosadz.

30.12.1940 - Vydanie 1 Ks - medinikel.

12.03.1941 - Vydanie 50 h - medinikel .

06.10.1941 - Vydanie 20 Ks - Ag 500/1000 .

28.11.1942 - Vydanie 20 h - hliník .

14.12.1942 - Vydanie 5 h - zinok.

15.09.1943 - Vydanie 50 h - hliník.

13.03.1944 - Vydanie 50 Ks - Ag 500/1000.

10.08.1944 - Vydanie 10 Ks - Ag 500/1000.


ČaM - Protektorát Čechy a Morava 1939 - 1945

16.03.1939 - Protektorát Čechy a Morava.

06.07.1940 - Vydanie zinkových 20 h.

13.08.1940 - Vydanie zinkových 50 h.

25.11.1940 - Vydanie zinkových 10 h.

09.05.1941 - Stiahnutie 1 Kč a 5 Kč.

15.07.1941 - Stiahnutie 50, 25, 20, 10 a 5 h.

15.12.1941 - Vydanie zinkových 1 Kč.


ČSR - Československá republika po 2. svetovej vojne 1945 - 1953

12.07.1945 - obnovenie platnosti 5 Kč 1938, 1 Kč 1922, 50 h 1922, 20 h 1922, 10 h 1923.

20.10.1945 - Menová jednotka v Československu bude koruna československá so skratkou Kčs.

25.04.1946 - Vydanie mediniklovej 1 Kčs.

25.03.1947 - Vydanie mosadzných 50 h.

17.05.1947 - Stiahnutie 5 Kč 1938, 5 Ks 1939, 1 Kč 1922, 1 Ks 1940.

27.05.1947 - Vydanie mediniklových 2 Kčs

28.08.1947 - Vydanie pamätných strieborných 50 Kčs - 3. výročie SNP

10.12.1947 - Stiahnutie 50 Ks 1944, 20 Ks 1939, 20 Ks 1941, 10 Ks 1944, 1 Ks 1945, 5 h 1942, 10 h 1922.

21.02.1948 - Stiahnutie zinkových, mediniklových a hliníkových 50h.

07.04.1948 - Vydanie pamätných strieborných 100 Kčs - Karlova univerzita.

09.04.1948 - Československé platidlá.

05.05.1948 - Vydanie pamätných strieborných. 50 Kčs - Pražské povstanie.

29.05.1948 - Vydanie mosadzných 20 h.

29.05.1948 - Stiahnutie zinkových a hliníkových 20h.

27.10.1948 - Vydanie pamätných strieborných 100 Kčs - ČSR.

30.08.1949 - Vydanie pamätných strieborných 100 Kčs - Jihlavské banícke právo.

21.12.1949 - Vydanie pamätných strieborných 100 Kčs a 50 Kčs - J. V. Stalin.

17.03.1950 - Vydanie hliníkových 1 Kčs.

15.05.1951 - Vydanie pamätných strieborných 100 Kčs - KSČ.

01.09.1951 - Vydanie hliníkových 50 h.

22.10.1951 - Vydanie hliníkových 20 h.

26.12.1951 - Stiahnutie zinkových 1 K a 10 h a mosadzných 10 h.


ČSR - Československá republika po menovej reforme 1953 - 1960

30.05.1953 - Menová reforma.

01.06.1953 - Vydanie hliníkových 25 h. 10 h, 5 h, 3 h a 1 h

21.08.1954 - Pamätné mince.

21.08.1954 - Vydanie pamätných strieborných 10 Kčs a 25 Kčs - SNP

26.04.1955 - Vydanie pamätných strieborných 10 Kčs, 25 Kčs, 50 Kčs a 100 Kčs - 10. výr.oslob.ČSR

16.03.1957 - Vydanie pamätných strieborných 10 Kčs - J. Á. Komenský

21.05.1957 - Vydanie pamätných strieborných 10 Kčs - Inž.šk. v Prahe

16.08.1957 - Sústava zákonných peňazí bude doplnená mincami 1 Kčs

16.08.1957 - Vydanie 1 Kčs z hliníkového bronzu


ČSSR - Československá socialistická republika 1960 - 1990

28.11.1961 - Vydanie bronzových 1 Kčs a hliníkových 10 h

02.05.1962 - Vydanie hliníkových 1 h

29.11.1962 - Vydanie hliníkových 25 h, 5 h a 3 h

30.03.1963 - Vydanie mosadzných 50 h

12.08.1964 - Vydanie pamätných strieborných 10 Kčs - SNP

27.03.1965 - Vydanie pamätných strieborných 25 Kčs - Oslobodenie ČSR

11.08.1965 - Vydanie pamätných strieborných 10 Kčs - Ján Hus

29.10.1965 - Vydanie mediniklových 3 Kčs

28.07.1966 - Vydanie mediniklových 5 Kčs a pamätných strieborných 10 Kčs - Veľká Morava

20.07.1967 - Vydanie pamätných strieborných 10 Kčs - Academia Istropolitana

24.04.1968 - Vydanie pamätných strieborných 25 Kčs - Národné múzeum a 10 Kčs - Národné divadlo

25.10.1968 - Vydanie pamätných strieborných 50 Kčs - ČSR

21.07.1969 - Vydanie pamätných strieborných 25 Kčs - J. E. Purkyně

27.08.1969 - Vydanie pamätných strieborných 25 Kčs - SNP

24.03.1970 - Vydanie pamätných strieborných 25 Kčs - SND

15.05.1970 - Vydanie pamätných strieborných 50 Kčs - V. I. Lenin a 25 Kčs - oslobodenie ČSR

12.05.1971 - Vydanie pamätných strieborných 50 Kčs - KSČ

27.10.1971 - Vydanie pamätných strieborných 50 Kčs - P. O. Hviezdoslav a 100 Kčs - J. Mánes

26.04.1972 - Vydanie pamätných strieborných 20 Kčs - A. Sládkovič a 50 Kčs - J. V. Myslbek

11.09.1972 - Vydanie mosadzných 20 h a mediniklových 2 Kčs

11.09.1972 - Stiahnutie hliníkových 25 h vzor 1953 aj 1962 a mediniklových 3 Kčs

07.02.1973 - Vydanie pamätných strieborných 50 Kčs - Víťazný február

03.07.1973 - Vydanie pamätných strieborných 50 Kčs - J. Jungmann

19.02.1974 - Vydanie pamätných strieborných 100 Kčs - B. Smetana

13.09.1974 - Vydanie hliníkových 10 h

27.11.1974 - Vydanie pamätných strieborných 50 Kčs - J. Jesenský

12.05.1975 - Vydanie pamätných strieborných 50 Kčs - S. K. Neumann

28.11.1975 - Stiahnutie hliníkových 3 h

03.05.1976 - Vydanie pamätných strieborných 100 Kčs - J. Kráľ

02.07.1976 - Obchodné mince - československé dukáty

29.10.1976 - Vydanie pamätných strieborných 100 Kčs - V. Kaplan

28.12.1976 - Vydanie pamätných strieborných 50 Kčs - J. Kollár

24.03.1977 - Vydanie pamätných strieborných 100 Kčs - V. Hollar

23.05.1977 - Vydanie hliníkových 5 h

03.11.1977 - Stiahnutie hliníkových 10 h vzor 1953 a 1961

30.12.1977 - Vydanie pamätných strieborných 50 Kčs - Z. Nejedlý

31.01.1978 - Vydanie pamätných strieborných 100 Kčs - J. Fučík

03.05.1978 - Vydanie pamätných strieborných 50 Kčs - Mincovňa v Kremnici

19.06.1978 - K 600. výročiu úmrtia Karola IV. sa razia: 1 dukát, 2 dukát, 5 dukát a 10 dukát

02.10.1978 - Vydanie mediniklových 50 h

02.10.1978 - Vydanie pamätných strieborných 100 Kčs - Karol IV.

01.01.1979 - Stiahnutie hliníkových 5 h vzor 1953 a 1962

02.10.1978 - Vydanie pamätných strieborných 100 Kčs - J. Botto

23.05.1978 - Vydanie pamätných strieborných 50 Kčs - IX. zjazd KSČ

31.12.1978 - Stiahnutie mosadzných 50 h

17.03.1980 - Vydanie pamätných strieborných 100 Kčs - P. Parléř

19.05.1980 - Vydanie pamätných strieborných 100 Kčs - Spartakiáda

24.10.1980 - Vydanie pamätných strieborných 100 Kčs - B. Šmeral

19.01.1981 - Vydanie pamätných strieborných 500 Kčs - Ľ. Štúr

28.04.1981 - Vydanie pamätných strieborných 100 Kčs - 1. let človeka do vesmíru

30.06.1981 - Vydanie pamätných strieborných 100 Kčs - O. Španiel

26.01.1982 - Vydanie pamätných strieborných 100 Kčs - I. Olbracht

21.06.1982 - Vydanie pamätných strieborných 100 Kčs - Konská železnica

10.01.1983 - Vydanie pamätných strieborných 100 Kčs - K. Marx

21.04.1983 - Vydanie pamätných strieborných 100 Kčs - J. Haška

05.05.1983 - Vydanie pamätných strieborných 100 Kčs - S. Chalupku

03.10.1983 - Vydanie pamätných strieborných 100 Kčs a 500 Kčs - Národné divadlo

28.02.1984 - Vydanie pamätných strieborných 100 Kčs - M. Bel

12.06.1984 - Vydanie pamätných strieborných 100 Kčs - J. Neruda

16.11.1984 - Vydanie pamätných strieborných 100 Kčs - A. Zápotocký

03.01.1985 - Vydanie pamätných strieborných 100 Kčs - J. Hollý

15.02.1985 - Vydanie pamätných strieborných 100 Kčs - M. Kukučín

15.02.1985 - Vydanie pamätných strieborných 100 Kčs - MS v Hokeji

01.05.1985 - Vydanie pamätných strieborných 100 Kčs - Helsinky

31.05.1985 - Vydanie pamätných strieborných 100 Kčs - P. Brandl

27.02.1986 - Vydanie pamätných strieborných 50 Kčs Praha, Č. Krumlov, Telč, Bratislava a Levoča

28.07.1986 - Vydanie pamätných strieborných 100 Kčs - K. H. Mácha

15.05.1987 - Vydanie pamätných strieborných 500 Kčs - J. Lada

15.05.1987 - Vydanie pamätných strieborných 50 Kčs - Kôň Przewalského

01.07.1987 - Vydanie pamätných strieborných 100 Kčs - Banská Štiavnica

01.05.1988 - Vydanie pamätných strieborných 100 Kčs - Praga 88

01.05.1988 - Vydanie pamätných strieborných 500 Kčs - Matica slovenská

01.05.1988 - Vydanie pamätných strieborných 50 Kčs - Juraj Jánošík

01.06.1988 - Vydanie pamätných strieborných 500 Kčs - Česko-slovenská federácia

01.06.1988 - Vydanie pamätných strieborných 100 Kčs - M. Benka

03.04.1989 - Vydanie pamätných strieborných 50 Kčs - Břeclav-Brno

03.04.1989 - Vydanie pamätných strieborných 100 Kčs - 17. november 1939

15.12.1989 - Vydanie pamätných strieborných 100 Kčs - K. Čapek

15.12.1989 - Vydanie pamätných strieborných 100 Kčs - J. Kupecký


ČSFR - Česko-slovenská federatívna republika 1990 - 1993

01.08.1990 - Sústava zákonných peňazí bude doplnená mincami 10 Kčs

15.09.1990 - Vydanie pamätných strieborných 100 Kčs - Veľká pardubická

11.10.1990 - Vydanie 10 Kčs - T. G. Masaryk

15.10.1990 - Vydanie pamätných strieborných 50 Kčs - Anežka Česká

01.12.1990 - Vydanie pamätných strieborných 100 Kčs - Bohuslav Martinů

01.04.1991 - Vydanie 1 h, 5 h, 10 h, 20 h, 50 h, 1 Kčs, 2 Kčs a 5 Kčs

15.04.1991 - Vydanie pamätných strieborných 50 Kčs - Parník Bohemia

29.05.1991 - Vydanie pamätných strieborných 100 Kčs - A. Dvořák

30.05.1991 - Vydanie pamätných strieborných 100 Kčs - W. A. Mozart

16.08.1991 - Vydanie 10 Kčs - M. R. Štefánik

31.10.1991 - Vydanie pamätných strieborných 50 Kčs - Piešťany, Mar. Lázně a K. Vary

28.02.1992 - Vydanie pamätných strieborných 500 Kčs - J. A. Komenský

03.04.1992 - Vydanie 10 Kčs - A. Rašín

10.06.1992 - Vydanie pamätných strieborných 100 Kčs - Lidice a Ležáky

10.06.1992 - Vydanie pamätných strieborných 100 Kčs - MZM Brno

15.10.1992 - Druhé vydanie 10 Kčs s portrétom T. G. Masaryka a M. R. Štefánika

30.12.1992 - Vydanie pamätných strieborných 500 Kčs - 1. tenisový klub

30.12.1992 - Vydanie pamätných strieborných 100 Kčs - Břevnovský kláštor

30.12.1992 - Vydanie pamätných strieborných 100 Kčs - Muzeálna slovenská spoločnosť


SR - Slovenská republika 1993 - 2008

02.02.1993 - Prechod na slovenskú menu

02.02.1993 - Vydanie bronzových 10 Sk

30.04.1993 - Vydanie 1 Sk, 2 Sk a 5 Sk

15.06.1993 - Stiahnutie mincí 10 Kčs vzor 1990, 1991 a 1992

30.06.1993 - Vydanie hliníkových 50 h

08.07.1993 - Oprava priemeru 5 Sk uvedeného vo vyhláške č. 77/1993

31.07.1993 - Stiahnutie mincí 1 h vzor 1953, 1962, 1991 a 5 h vzor 1977 a 1991

01.09.1993 - Vydanie pamätných strieborných 100 Sk - Vznik SR

28.09.1993 - Vydanie hliníkových 20 h a stiahnutie 20 h vzor 1972 a 1991

28.09.1993 - Stiahnutie 50 h vzor 1978 a 1991 a 1 Kčs vzor 1957, 1961 a 1991

15.10.1993 - Vydanie hliníkových 10 h a stiahnutie 10 h vzor 1974 a 1991

15.10.1993 - Stiahnutie 2 Kčs vzor 1972 a 1991 a 5 Kčs vzor 1966 a 1991

06.12.1993 - Vydanie pamätných strieborných 200 Sk - Kodifikácia spisovnej slovenčiny

30.12.1993 - Vydanie pamätných strieborných 200 Sk - Ján Kollár

01.02.1994 - Vydanie pamätných strieborných 200 Sk - MOV, prvá účasť SR na OH

01.07.1994 - Vydanie pamätných strieborných 200 Sk - Janko Alexy

16.08.1994 - Vydanie pamätných strieborných 200 Sk - Vylodenie v Normandii

21.12.1994 - Vydanie pamätných zlatých 5000 Sk - Svätopluk

17.01.1995 - Vydanie pamätných strieborných 500 Sk - Slovenský raj

06.05.1995 - Vydanie pamätných strieborných 200 Sk - Pavol Jozef Šafárik

16.06.1995 - Vydanie pamätných strieborných 200 Sk - Mikuláš Galanda

11.08.1995 - Vydanie pamätných strieborných 200 Sk - Rok ochrany európskej prírody

31.08.1995 - Vydanie pamätných strieborných 200 Sk - Prvá električka v Bratislave

01.02.1996 - Vydanie pamätných strieborných 200 Sk - Samuel Jurkovič

20.04.1996 - Vydanie pomedených oceľových 50 h - Devín

28.05.1996 - Vydanie pamätných strieborných 200 Sk - 1. účasť SR na letných OH

14.06.1996 - Vydanie pamätných strieborných 200 Sk - Jozef Cíger Hronský

31.07.1996 - Vydanie pamätných strieborných 200 Sk - Zubačka

17.09.1996 - Vydanie pamätných strieborných 200 Sk - Móric Beňovský

30.11.1996 - Vydanie pamätných zlatých 5000 Sk - Banská Štiavnica

11.01.1997 - Vydanie pamätných strieborných 200 Sk - Svetozár Hurban Vajanský

10.04.1997 - Vydanie pamätných strieborných 200 Sk - Banská Štiavnica

08.07.1997 - Vydanie pamätných strieborných 500 Sk - Pieninský národný park

15.10.1997 - Vydanie pamätných strieborných 200 Sk - Štefan Moyzes

13.12.1997 - Vydanie pamätných strieborných 200 Sk - Slovenská národná galéria

09.04.1998 - Vydanie pamätných strieborných 200 Sk - Parný vlak

16.06.1998 - Vydanie pamätných strieborných 200 Sk - Slovenská národná rada

11.07.1998 - Vydanie pamätných strieborných 200 Sk - Spišský hrad

03.10.1998 - Vydanie pamätných strieborných 200 Sk - Ján Smrek

03.10.1998 - Vydanie pamätných zlatých 5000 Sk - Spišský hrad

11.11.1998 - Vydanie pamätných strieborných 500 Sk - Tatranský národný park

11.06.1999 - Vydanie pamätných strieborných 200 Sk - Pavol Országh Hviezdoslav

25.06.1999 - Vydanie pamätných strieborných 500 Sk - Prvé toliare

29.07.1999 - Vydanie pamätných strieborných 200 Sk - Slovenská filharmónia

08.09.1999 - Vydanie pamätných zlatých 5000 Sk - Prvé toliare

10.12.1999 - Vydanie pamätných zlatých 10000 Sk - Bimilénium

10.12.1999 - Vydanie pamätných strieborných 2000 Sk - Bimilénium

30.03.2000 - Vydanie pamätných strieborných 500 Sk - Samuel Mikovíni

25.08.2000 - Vydanie pamätných strieborných 200 Sk - Juraj Fándly

30.09.2000 - Stiahnutie pamätných mincí 10 Kčs, 25 Kčs, ...

08.12.2000 - Vydanie pamätných trimetalových 5000 Sk - 3. tisícročie

18.05.2001 - Vydanie pamätných strieborných 500 Sk - Malá Fatra

05.10.2001 - Vydanie pamätných strieborných 500 Sk - 3. tisícročie

15.11.2001 - Vydanie pamätných zlatých 5000 Sk - Vlkolínec

21.11.2001 - Vydanie pamätných strieborných 200 Sk - Alexander Dubček

16.01.2002 - Vydanie pamätných strieborných 200 Sk - Ľudovít Fulla

15.04.2002 - Vydanie pamätných strieborných 200 Sk - Vlkolínec

07.12.2002 - Vydanie pamätných strieborných 1000 Sk - 10 rokov SR

07.12.2002 - Vydanie pamätných bimetalových 10000 Sk - 10 rokov SR

20.02.2003 - Vydanie pamätných strieborných 200 Sk - Imrich Karvaš

01.11.2003 - Vydanie pamätných strieborných 200 Sk - Jozef Škultéty

10.11.2003 - Vydanie mincí s motívmi bankoviek 20 Sk, 50 Sk, 100 Sk, 200 Sk, 500 Sk, 1000 Sk a 5000 Sk

15.12.2003 - Stiahnutie 10 h a 20 h

25.02.2004 - Vydanie pamätných strieborných 200 Sk - Wolfgang Kempelen

01.05.2004 - Vydanie pamätných bimetalových 10000 Sk - Vstup do Európskej únie

01.05.2004 - Vydanie pamätných strieborných 200 Sk - Vstup do Európskej únie

01.08.2004 - Vydanie pamätných strieborných 200 Sk - Bardejov

15.11.2004 - Vydanie pamätných strieborných 200 Sk - Ján Andrej Segner

01.12.2004 - Vydanie pamätných zlatých 5000 Sk - Bardejov

01.03.2005 - Vydanie pamätných strieborných 500 Sk - Slovenský kras

01.07.2005 - Vydanie pamätných strieborných 200 Sk - Leopold I.

01.12.2005 - Vydanie pamätných zlatých 5000 Sk - Leopold I.

15.12.2005 - Vydanie pamätných strieborných 200 Sk - Bratislavský mier

01.03.2006 - Vydanie pamätných strieborných 500 Sk - Muránska planina

01.08.2006 - Vydanie pamätných strieborných 200 Sk - Karol Kuzmány

15.11.2006 - Vydanie pamätných zlatých 5000 Sk - Mojmír II.

01.01.2007 - Vydanie pamätných strieborných 200 Sk - Jozef Maximilián Petzval

01.05.2007 - Vydanie pamätných strieborných 500 Sk - Komárno

01.01.2008 - Bude zavedené euro

01.02.2008 - Vydanie pamätných strieborných 200 Sk - Andrej Kmeť

01.05.2008 - Vydanie pamätných strieborných 500 Sk - Nízke Tatry

01.06.2008 - Vydanie pamätných zlatých 5000 Sk - Matej II.

01.11.2008 - Vydanie pamätných strieborných 1000 Sk - Rozlúška s korunou


ČR - Česká republika 1993

01.04.1993 - Vydanie 50 Kč, stiahnutie 1 h a 5 h

01.04.1993 - Vydanie 10 h, stiahnutie 10 h vzor 1974 a 1991

01.04.1993 - Vydanie 20 h, stiahnutie 20 h vzor 1974 a 1991

01.04.1993 - Vydanie 50 h, stiahnutie 50 h vzor 1978 a 1991

01.04.1993 - Vydanie 10 Kč, stiahnutie 10 Kčs vzor 1990, 1991 a 1992

01.05.1993 - Vydanie 20 Kč

01.06.1993 - Vydanie 1 Kč, stiahnutie 1 Kčs vzor 1957, 1961 a 1991

01.06.1993 - Vydanie 2 Kč, stiahnutie 2 Kčs vzor 1972 a 1991

01.06.1993 - Vydanie 5 Kč, stiahnutie 5 Kčs vzor 1966 a 1991

15.12.1993 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - 1. výročie schválenia ústavy ČR

20.04.1994 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - Založenie pražského arcibiskupstva

01.06.1994 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - Vylodenie v Normandii

03.08.1994 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - Konská železnica v Brne

30.11.1994 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - Životné prostredie

26.04.1995 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - Víťazstvo nad fašizmom

26.04.1995 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - Pavol Jozef Šafárik

15.09.1995 - Vydanie zlatých mincí 1000 Kč - Koruna česká

15.09.1995 - Vydanie zlatých mincí 2500 Kč - Koruna česká

15.09.1995 - Vydanie zlatých mincí 5000 Kč - Koruna česká

15.09.1995 - Vydanie zlatých mincí 10000 Kč - Koruna česká

11.10.1995 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - Výročie založenia OSN

13.12.1995 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - Česká filharmónia

01.11.1995 - Zmena vyhlášky o vydaní 10 Kč

10.01.1996 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - Karel Svolinský

12.06.1996 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - J. B. P. Deburau

27.11.1996 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - Jakub Jan Ryba

05.03.1997 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - Automobil Präsident

16.04.1997 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - Sv. Vojtech

07.05.1997 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - Beh Běchovice - Praha

15.09.1997 - Vydanie mincí 10 h, 20 h, 50 h, 1 Kč, 2 Kč, 5 Kč, 10 Kč a 20 Kč pre zberateľské účely

19.11.1997 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - Emauzy

15.12.1997 - Zmena vyhlášky o vydaní 20 h

18.03.1998 - Vydanie zlatej mince 1000 Kč - Karel IV.

18.03.1998 - Vydanie zlatej mince 2500 Kč - Karel IV.

18.03.1998 - Vydanie zlatej mince 5000 Kč - Karel IV.

18.03.1998 - Vydanie zlatej mince 10000 Kč - Karel IV.

18.03.1998 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - Univerzita Karlova

10.06.1998 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - František Palacký

22.07.1998 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - František Kmoch

05.08.1998 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - Přemysl I. Otakar

24.03.1999 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - NATO

24.03.1999 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - AVU

16.09.1999 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - VUT Brno

22.09.1999 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - Ondřej Sekora

01.12.1999 - Vydanie pamätných strieborných 2000 Kč - Bimilénium

01.01.2000 - Vydanie 10 Kč vzor 2000

01.01.2000 - Vydanie 20 Kč vzor 2000

15.03.2000 - Vydanie mincí 10 Kč a 20 Kč vo zvláštnom vyhotovení pre zberateľov

17.05.2000 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - Vítězslav Nezval

15.06.2000 - Ukončenie platnosti pamätných strieborných mincí 10 Kčs, ...

21.06.2000 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - Pražské groše

13.09.2000 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - MMFond

04.10.2000 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - Zdeněk Fibich

29.11.2000 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - Bimilénium

15.03.2001 - Vydanie zlatej mince 2000 Kč - Rotunda v Znojme

30.05.2001 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - František Škroup

05.09.2001 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - Český futbalový zväz

19.09.2001 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - Jaroslav Seifert

26.09.2001 - Vydanie zlatej mince 2000 Kč - Kláštor vo Vyššom Brode

21.11.2001 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - Kilián Ignác Dientzenhofer

05.12.2001 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - Zavedenie eura

05.12.2001 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - Zdislava z Lemberka

05.12.2001 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - Emil Holub

15.03.2002 - Vydanie zlatej mince 2000 Kč - Fontíána v Kutnej Hore

24.04.2002 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - Jiří z Poděbrad

15.03.2002 - Vydanie zlatej mince 2000 Kč - Zámok v Litomyšli

06.11.2002 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - Mikoláš Aleš

05.02.2003 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - Jaroslav Vrchlický

19.03.2003 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - Josef Thomayer

01.04.2003 - Ukončenie platnosti 10 h a 20 h vzor 1993

15.04.2003 - Vydanie zlatej mince 2000 Kč - Slavonice

18.06.2003 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - Trať z Tábora do Bechyně

15.09.2003 - Vydanie zlatej mince 2000 Kč - Zámok Buchlovice

19.11.2003 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - Zväz lyžiarov

21.01.2004 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - Jakub Krčín

15.04.2004 - Vydanie zlatej mince 2000 Kč - Zámok Kačina

28.04.2004 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - Vstup do EU

28.04.2004 - Vydanie pamätných bimetalových 2500 Kč - Vstup do EU

25.05.2004 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - Prokop Diviš

23.06.2004 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - Leoš Janáček

01.09.2004 - Vydanie zlatej mince 2000 Kč - Zámok Hluboká

20.10.2004 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - Kralická Biblia

02.02.2005 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - Voskovec a Werich

15.04.2005 - Vydanie zlatej mince 2000 Kč - Bohdaneč

18.05.2005 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - Mladá Boleslav

15.09.2005 - Vydanie zlatej mince 2000 Kč - Tancujúci dom v Prahe

16.11.2005 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - Slavkov

07.12.2005 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - Mikuláš Dačický z Heslova

22.02.2006 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - F. J. Gerstner

29.03.2006 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - Kamenický Šenov

01.05.2006 - Vydanie zlatej mince 2500 Kč - Velké Losiny

21.06.2006 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - Matěj Rejsek

26.07.2006 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - Přemyslovci

20.09.2006 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - Jaroslav Ježek

01.10.2006 - Vydanie zlatej mince 2500 Kč - Klementinum

21.03.2007 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - Jednota bratrská

15.05.2007 - Vydanie zlatej mince 2500 Kč - Ševčínsky důl

20.06.2007 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - Karlov most

05.09.2007 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - Jarmila Novotná

19.09.2007 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - Prvá umelá družica

01.10.2007 - Vydanie zlatej mince 2500 Kč - Mlyn v Slupí

06.02.2008 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - Zakladanie viníc

05.03.2008 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - Josef Hlávek

26.03.2008 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - Schengenský priestor

01.05.2008 - Vydanie zlatej mince 2500 Kč - Most v Stádlci

28.05.2008 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - Viktor Ponrepo

01.06.2008 - Ukončenie platnosti 50 h

18.06.2008 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - Národné technické múzeum

20.08.2008 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - Český zväz ľadového hokeja

01.10.2008 - Vydanie zlatej mince 2500 Kč - Pivovar v Plzni

07.01.2009 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - Predsedníctvo v Rade EU

18.02.2009 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - FIS MS v lyžovaní

04.03.2009 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - Severný pól

15.05.2009 - Vydanie zlatej mince 2500 Kč - Plavebná komora na Labí pod Střekovem

17.06.2009 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - Rabi Jehuda Löw

01.10.2009 - Vydanie zlatej mince 2500 Kč - Veterný mlyn v Ruprechtove

21.10.2009 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - Keplerove zákony

17.03.2010 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - Staromestský orloj

05.05.2010 - Vydanie zlatej mince 2500 Kč - Hámor Dobřiv

09.06.2010 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - Gustav Mahler

23.06.2010 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - Alfons Mucha

01.09.2010 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - Jan Luxemburský a Eliška Přemyslovna

06.10.2010 - Vydanie zlatej mince 2500 Kč - Baňa Michal v Ostrave

27.10.2010 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - Karel Zeman

30.03.2011 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - Pražské konzervatórium

27.04.2011 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - Jan Kašpar

25.05.2011 - Vydanie zlatej mince 5000 Kč - Gotický most v Písku

15.06.2011 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - Jiří Melantrich

11.10.2011 - Vydanie zlatej mince 5000 Kč - Renesančný most v Stříbre

19.10.2011 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - Petr Vok z Rožmberka

02.11.2011 - Vydanie pamätných strieborných 500 Kč - Karel Jaromír Erben

11.01.2011 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - Rudolf II.

01.02.2012 - Vydanie pamätných strieborných 500 Kč - Jiří Trnka

15.02.2012 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - Založenie Sokola

11.04.2012 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - Založenie Junáka

11.04.2012 - Vydanie zlatej mince 5000 Kč - Barokový most v Náměští nad Oslavou

20.06.2012 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - Kamil Lhoták

26.09.2012 - Vydanie zlatej mince 10000 Kč - Zlatá bula sicílska

07.11.2012 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - Obecný dom v Prahe

13.11.2012 - Vydanie zlatej mince 5000 Kč - Negrelliho viadukt v Prahe

06.02.2013 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - Česká národná banka

10.04.2013 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - Aloys Klar

28.05.2013 - Vydanie zlatej mince 5000 Kč - Drevený most v Lenoře

05.06.2013 - Vydanie pamätných strieborných 500 Kč - Beno Blachuta

19.06.2013 - Vydanie pamätných strieborných 200 Kč - Zlatá Koruna


SK - Slovenská republika 2009

01.01.2009 - Zrušenie vykonávacích predpisov o minciach

01.01.2009 - O nominálnych hodnotách, vzhľade, ... euromincí

01.01.2009 - Vydanie pamätných 2 € - 10. výročie Hospodárskej a menovej únie

apríl 2009 - Vydanie zberateľských strieborných 10 € - Aurel Stodola

jún 2009 - Vydanie zberateľských strieborných 20 € - Veľká Fatra

november 2009 - Vydanie pamätných 2 € - 20. výročia 17. novembra 1989

marec 2010 - Vydanie zberateľských strieborných 10 € - Drevené chrámy...

máj 2010 - Vydanie zberateľských strieborných 10 € - Martin Kukučín

september 2010 - Vydanie zberateľských strieborných 10 € - Martin Kukučín

december 2010 - Vydanie zberateľských zlatých 100 € - Drevené chrámy ...

január 2011 - Vydanie pamätných 2 € - Vyšehradská skupina

marec 2011 - Vydanie zberateľských strieborných 10 € - Zoborské listiny

máj 2011 - Vydanie zberateľských strieborných 10 € - Memorandum národa slovenského

júl 2011 - Vydanie zberateľských strieborných 10 € - Ján Cikker

september 2011 - Vydanie zberateľských strieborných 20 € - Trnava

december 2011 - Vydanie zberateľských zlatých 100 € - Pribina

január 2012 - Vydanie pamätných 2 € - 10. rokov eura

marec 2012 - Vydanie zberateľských strieborných 20 € - Trenčín

máj 2012 - Vydanie zberateľských strieborných 10 € - Majster Pavol z Levoče

jún 2012 - Vydanie zberateľských strieborných 10 € - Chatam Sofer

september 2012 - Vydanie zberateľských strieborných 10 € - Anton Bernolák

december 2012 - Vydanie zberateľských zlatých 100 € - korunovácie Karola III.

január 2013 - Vydanie zberateľských strieborných 10 € - Národná banka Slovenska

február 2013 - Vydanie zberateľských strieborných 20 € - Košice

máj 2013 - Vydanie zberateľských strieborných 10 € - Jozef Karol Hell

júl 2013 - Vydanie pamätných 2 € - Konštantín a Metod

august 2013 - Vydanie zberateľských strieborných 10 € - Matica slovenská

november 2013 - Vydanie zberateľských zlatých 100 € - korunovácie Maximiliána
Revidované 04.10.2012; 01.05.2013