LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

100 euro SK 2011 - zlato - Knieža Pribina

Knieža Pribina – 1150. výročie úmrtia
SK 100E1.png
Foto:NBS
Katal.číslo: KM#119
Zloženie: Au 90% Ag 7,5% Cu 2,5% (±1% Au)
Hmotnosť: 9,5 g (±0,08 g)
Priemer: 26 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: vrúbkovaná
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 07.12.2011 [1]
do:
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Ivan Řehák
reverz: Ivan Řehák
Popis averz: Názov a znak štátu, rok,
nominál, nálezisko v Bojnej
reverz: Pribina
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2011 - - - 425,00 10 6,8 p

p - proof.

Limitovaný náklad v bežnom a proof vyhotovení max. 7 000 ks.


Pri príležitosti 1 150. výročia úmrtia nitrianskeho kniežaťa Pribinu v decembri 2011 Národná banka Slovenska vydala do obehu zlaté zberateľské mince v nominálnej hodnote 100 eur.

Autorom výtvarného návrhu oboch strán zberateľskej euromince je akad. soch. Ivan Řehák.

Na lícnej strane mince je zobrazená silueta bronzového zvona z obdobia Nitrianskeho kniežatstva pochádzajúceho z archeologického náleziska v Bojnej. V strede zvona je zobrazený Nitriansky hrad v súčasnej podobe. Pri ľavom okraji mince je v opise zľava doprava názov štátu „SLOVENSKO“, za ktorým je letopočet „2011“ umiestnený medzi dvoma grafickými značkami. Pri pravom okraji mince je štátny znak Slovenskej republiky. V spodnej časti mincového poľa je označenie nominálnej hodnoty „100 EURO“. Značka Mincovne Kremnica, skratka „MK“ umiestnená medzi dvoma razidlami, je vľavo od nominálnej hodnoty mince. Autorova značka, štylizované iniciálky mena a priezviska autora „IŘ“, je vpravo od nej.

Na rube zberateľskej euromince je zobrazená silueta fiktívneho portrétu nitrianskeho kniežaťa Pribinu. V strede portrétu je zobrazený motív fragmentu pozlátenej plakety z prenosného oltára z obdobia Nitrianskeho kniežatstva pochádzajúceho z archeologického náleziska v Bojnej. V opise zľava doprava je umiestnený nápis „NITRIANSKE KNIEŽA PRIBINA“ a za ním rok Pribinovho úmrtia „†861“.

Hrana zberateľskej euromince je vrúbkovaná.

Minca má štatút zákonného platidla len v Slovenskej republike.
Revidované 22.11.2013; 31.01.2016