LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSSR 100 Kčs 1983 Karl Marx

Pamätná minca, strieborná; 100. výročie úmrtia
CSSR_100K17_.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM#108 N#149
Zloženie: AgCuNiZn (50+40+5+5)
Hmotnosť: 9 g (±1%)
Priemer: 29 mm
Hrúbka: 1,9 mm
Hrana: vrúbkovaná
Platnosť od: 10.01.1983 [1]
do: 30.09.2000 v SR [2]
30.06.2000 v ČRR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Ladislav Kozák
reverz: Ladislav Kozák
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál
reverz: Portrét K. Marxa, rok
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1983 - - 15,6 26,- - 76 + 4 proof

Pri príležitosti 100. výročia úmrtia Karola Marxa bola v januári 1983 vyhláškou Federálneho ministerstva financií č. 113/1982 Zb. vydaná pamätná strieborná minca 100 Kčs.

Autorom návrhu pamätného strieborného stokorunáka je akademický sochár Ladislav Kozák.

Na líci pamätného strieborného stokorunáka je uprostred štátny znak Československej socialistickej republiky. Pod štátnym znakom je v troch riadkoch názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“ a uprostred dole pri okraji mince lipový list. Uprostred po stranách štátneho znaku je umiestnené označenie hodnoty; vpravo číslo „100“, vľavo skratka „Kčs“.

Na rube pamätnej mince je portrét Karola Marxa v čelnom pohľade. V opise vpravo hore je jeho meno „KAREL MARX“, vľavo dole letopočty „1883 - 1983“. Autorova značka „LK“ je umiestnená dole.

Hrana pamätného strieborného stokorunáka je vrúbkovaná.

Vyrobených bolo 80 tisíc kusov, z toho 4 tisíc v kvalite proof. Zákonným platidlom boli viac ako 17 rokov. Platnosť všetkých pamätných strieborných mincí vydaných v ČSR po menovej reforme v roku 1953 a neskôr v ČSSR a ČSFR bola v SR [2] aj v ČR [3] ukončená až v roku 2000.
Revidované 4.10.2012; 29.05.2013