LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 200 Sk 1996 Móric Beňovský

Pamätná minca, strieborná; 250. výročie narodenia
SR2_200K13_.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#34 N#MPSK_16
Zloženie: Ag 75% Cu 25% (±0,5% Ag)
Hmotnosť: 20 g (±0,2 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,7 mm (±0,15 mm)
Hrana: do hĺbky „IN ADVERSIS ET PROSPERIS“
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 17.9.1996 [1]
do: 16.1.2009 [2]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Miroslav Ronai
reverz: Miroslav Ronai
Popis averz: Plachetnica
reverz: M. Beňovský
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1996 - - 19,5 52,- - 21,4 + 2p d)
p - špičková kvalita (proof)
d - 5 050 ks v bežnom vyhotovení bolo demonetizovaných [3]

Pri príležitosti 250. výročia narodenia významnej osobnosti v dejinách Slovenska Mórica Beňovského bola vyhláškou Národnej banky Slovenska č. 268/1996 Z. z. vydaná pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk.

Autorom návrhu na pamätný strieborný dvestokorunák je Miroslav Ronai.

Na líci dvestokorunáka je vyobrazená dobová plachetnica z 18. storočia (ďalej len „plachetnica“) v rozbúrených morských vlnách. Štátny znak Slovenskej republiky je umiestnený vľavo od plachetnice. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je v dvoch riadkoch pod plachetnicou. Letopočet razby „1996“ je pri spodnom okraji mince pod názvom štátu. Pod vyobrazením morských vĺn sú pri ľavom okraji mince štylizované iniciálky mena a priezviska autora návrhu dvestokorunáka Miroslava Ronaia „MR“ a značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami pri pravom okraji mince.

Na rube dvestokorunáka je vyobrazený portrét Mórica Beňovského v trojštvrťovom natočení (ďalej len „portrét“). V opise zľava doprava, vľavo od portrétu, je meno „MÓRIC“ a vpravo od portrétu priezvisko „BEŇOVSKÝ“. Označenie nominálnej hodnoty dvestokorunáka „200 Sk“ je v dvoch riadkoch pri ľavom ramene portrétu. Letopočty narodenia a úmrtia Mórica Beňovského „1746 o 1786“ sú umiestnené pri spodnom okraji mince.

Na hrane mince je razbou do hĺbky umiestnené motto rodiny Beňovských „IN ADVERSIS ET PROSPERIS“. Začiatok a koniec nápisu je oddelený dvoma kotvami, medzi ktorými sú umiestnené dva skrížené meče.

Vyrobených bolo 21 400 mincí v bežnej kvalite a 2 tisíc kusov v špičkovej kvalite. Demonetizovaných bolo 5 050 kusov v bežnom vyhotovení.
Revidované 4.10.2012; 13.12.2012; 17.06.2013