LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SK 10 eur 2011 Memorandum národa slovenského

Zberateľská minca, strieborná; 150. výročie
SK_10E4.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#116 N#SKSb7
Zloženie: Ag 90% Cu 10% (+1% Ag)
Hmotnosť: 18 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: nápis do hĺbky
Farba: strieborná
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 17.05.2011[1]
do:
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Andrea Rolková, Pavel Károly
reverz: Mária Poldaufová
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál
štylizovaný strom lipy
reverz: Lipy pred kostolom
skupina ľudí
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2011---30,00109,5  
2011---35,00109,1 p

p - proof.

Limitovaný náklad v bežnom a proof vyhotovení max. 20 000 ks.


Pri príležitosti 150. výročia prijatia Memoranda národa slovenského v máji 2011 Národná banka Slovenska vydala do obehu strieborné zberateľské mince v nominálnej hodnote 10 eur.

Autormi výtvarného návrhu lícnej strany zberateľskej euromince sú Mgr. art. Andrea RolkováPavel Károly. Autorkou návrhu rubovej strany mince je Mária Poldaufová.

Na lícnej strane mince je v hornej časti mincového poľa zobrazený štylizovaný strom lipy s trikolórou v tvare trojvršia. Nad trikolórou vľavo je kostol ako symbol kresťanstva a vpravo vrch Kriváň ako symbol ochrany slobody a svojbytnosti slovenského národa. Štátny znak Slovenskej republiky je umiestnený v strede mincového poľa. Pod ním je v dvoch riadkoch označenie nominálnej hodnoty zberateľskej euromince „10 EURO“ a letopočet „2011“. Názov štátu „SLOVENSKO“ je v opise zľava doprava pri spodnom okraji mincového poľa. Značky autorov, štylizované iniciálky mien a priezvisk spoluautorov výtvarného návrhu lícnej strany zberateľskej euromince Mgr. art. Andrey Rolkovej „AR“ a Pavla Károlyho „PK“, sú umiestnené pri ľavom a pravom okraji v spodnom pruhu trikolóry.

Na rube zberateľskej euromince je v spodnej časti mincového poľa zobrazená skupina účastníkov Slovenského národného zhromaždenia v Turčianskom svätom Martine, ktoré prijalo Memorandum národa slovenského. V hornej časti mincového poľa je kompozícia priečelia evanjelického kostola s lipami, pri ktorých sa zhromaždenie konalo. Kostol je výtvarne doplnený dvojkrížom na trojvrší, ako symbolom Slovenska. Letopočet „1861“ a nápis „MEMORANDUM NÁRODA SLOVENSKÉHO“ sú umiestnené vnútri trikolóry. Značka mincovne v Kremnici, skratka „MK“ umiestnená medzi dvoma razidlami, je vľavo od zhromaždenia. Autorova značka, štylizované iniciálky mena a priezviska autorky výtvarného návrhu rubovej strany zberateľskej euromince Márie Poldaufovej „MP“, sú vpravo od neho.

Na hrane mince je nápis do hĺbky „ZA NÁRODNÚ SVOJBYTNOSŤ A ROVNOPRÁVNOSŤ“. Začiatok a koniec nápisu je oddelený lipovým listom.

Minca má štatút zákonného platidla len v Slovenskej republike.
Revidované 22.11.2013; 29.01.2016; 29.09.2017