LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

Numizmatický slovník

Slovník pojmov používaných v numizmatike.

Výkladový slovník

Základom numizmatického slovníka je výkladový slovník.
Mnoho pojmov v slovníku má len stručný výklad. Neskôr môže byť výklad pojmu rozšírený.
Abecedne usporiadaný zoznam všetkých pojmov v slovníku nájdete v ľavom stĺpci.

Tématické slovníky

Niektoré pojmy v slovníku navzájom tematicky súvisia. Pre takúto skupinu pojmov je vytvorená samostatná skupina odkazov - tématický slovník. Ak z numizmatického slovníka otvoríte pojem zaradený do tématického slovníka, po zobrazení tohto pojmu bude v ľavom paneli otvorený tématický slovník, do ktorého je tento pojem zaradený.
Napr.: otvorením pojmu „Averz“ zároveň v ľavom paneli otvoríte tématický slovník „Anatómia mince“.

Mnohojazyčný slovník

V katalógu odkazov na web stránky o minciach je množstvo odkazov na zahraničné stránky.
Občas môžu byť užitočné cudzojazyčné ekvivalenty pojmov používaných v slovenčine.
Niektoré pojmy majú v prvom riadku pod nadpisom uvedený preklad do niekoľkých jazykov.
Pre jednotlivé jazyky sú použité nasledovné skratky:

Malá encyklopédia numizmatiky - Články

Niektoré heslá v slovníku sú spracované podrobnejšie a majú skôr charakter hesla v encyklopédii ako vo výkladovom slovníku. Najdôležitejšie témy (pre začínajúcich numizmatikov) sú spracované do formy samostatných článkov použiteľných nezávisle od slovníka. Pre takéto témy sú vytvorené linky v samostatnom zozname.

Revidované 20.4.2013