LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 200 Sk 2004 Bardejov

Pamätná minca, strieborná; Svetové dedičstvo UNESCO
SR2_200K32_.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#76 N#MPSK_43
Zloženie: Ag 75% Cu 25% (+1% Ag)
Hmotnosť: 20 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,85 mm (±0,15 mm)
Hrana: nápisy do hĺbky „WORLD HERITAGE“ a „PATRIMOINE MONDIAL“
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 01.08.2004 [1]
do: 16.01.2009 [2]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Ján Černaj
reverz: Ján Černaj
Popis averz: Kostol sv. Egidia, radnica, znak a názov štátu, nominál
reverz: Stredoveký plán Bardejova, rok
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2004 - - 26,- 45,5 - 8,4 + 3,6p
p - špičková kvalita (proof)

Na pripomenutie ochrany svetového kultúrneho a prírodného dedičstva bola začiatkom augusta 2004 vyhláškou Národnej banky Slovenska č. 400/2004 Z. z. vydaná pamätná strieborná minca v nominálnej hodnote 200 Sk s tematikou „Svetové dedičstvo UNESCO – Bardejov, mestská pamiatková rezervácia“.

Autorom návrhu mince je Ján Černaj.

Na líci dvestokorunáka sú uprostred mincového poľa vyobrazené historické dominanty bardejovského námestia; vľavo Kostol svätého Egídia a vpravo mestská radnica. Nad nimi je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je v opise zľava doprava v polkruhu pri hornom okraji mince. Označenie nominálnej hodnoty dvestokorunáka je pod vyobrazením historických dominánt bardejovského námestia tak, že číslo „200“ je v riadku a označenie peňažnej jednotky Slovenskej republiky „SLOVENSKÝCH KORÚN“ je v opise zľava doprava pri spodnom okraji mince. Pri ľavej spodnej časti Kostola svätého Egídia je umiestnená značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami a pod ňou sú štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu dvestokorunáka sochára Jána Černaja „JČ“.

Na rube dvestokorunáka je uprostred mincového poľa vyobrazený reliéfny prepis dobového plánu mesta Bardejov so stredovekým opevnením; vpravo od neho je erb mesta Bardejov. Nápis „SVETOVÉ DEDIČSTVO UNESCO“ je v opise zľava doprava v polkruhu pri hornom okraji mince a pod ním je letopočet razby „2004“. Názov mesta „BARDEJOV“ je zľava doprava pri spodnom okraji mince.

Na hrane dvestokorunáka sú nápisy do hĺbky v anglickom jazyku „WORLD HERITAGE“ a vo francúzskom jazyku „PATRIMOINE MONDIAL“. Medzi nápismi sú pomlčky.

Vyrobených bolo 8 400 mincí v bežnej kvalite a 3 600 kusov v špičkovej kvalite.
Revidované 4.10.2012; 15.11.2012; 18.06.2013