LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSSR 25 Kčs 1970 Oslobodenie ČSR

Pamätná minca, strieborná; 25. výročie
CSSR_25K4_.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM#69 N#119 BJ#86
Zloženie: AgCuNiZn (50+40+5+5)
Hmotnosť: 10 g (±1%)
Priemer: 30 mm
Hrúbka: 1,9 mm
Hrana: ornament
Platnosť od: 15.05.1970 [1]
do: 30.09.2000 v SR [2]
30.06.2000 v ČRR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Ivan Strnad, Zdeněk Kolářský
reverz: Zdeněk Kolářský
Popis averz: Znak a názov štátu
reverz: Symbolické slno, nominál
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1970 - 5,2 7,8 19,5 - 95 a)

K 25. výročiu oslobodenia Československej socialistickej republiky Sovietskou armádou bol v máji 1970 vyhláškou ministra financií vydaný strieborný pamätný dvadsaťpäťkorunák.

Autormi lícnej strany pamätnej mince sú akademický sochár Zdeněk Kolářský a akademický maliar Ivan Strnad. Je na nej štátny znak Československej socialistickej republiky a pod ním v troch vodorovných riadkoch nápis „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Meno „IVAN STRNAD“ je umiestnené uprostred dole.

Autorom rubovej strany strieborného dvadsaťpäťkorunáka je akademický sochár Zdeněk Kolářský. Je na nej zobrazená v zalomených plochách krajina, v pozadí vľavo náznak vrchu Řípu a vpravo slovenských vrchov. Nad nimi je v strede umiestnené symbolické slnko slobody, zložené z metlín orgovánu a lipových lístkov. Číslica „25“, ktorá označuje hodnotu a symbolizuje výročie, je umiestnená uprostred dole. Meno autora„KOLÁŘSKÝ“ je umiestnené vodorovne v spodnej zalomenej ploche krajiny.

Hrana mince je hladká s ornamentálnym vlysom, zloženým zo striedajúcich sa vodorovných čiarok a ležatých krížikov.

Vyrobených bolo 100 tisíc kusov, z toho 5 tisíc v kvalite proof. Zákonným platidlom boli 30 rokov.
Revidované 4.10.2012; 16.05.2013