LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 50 h 1993 Devín

Obehová minca, hliníkový päťdesiathaliernik
SR2_50h_1993.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#15 N#SK_3
Zloženie: Al 98% Mg 2% (+0,4 %; -0,3 % Mg)
Hmotnosť: 1,20 g (±0,05 g)
Priemer: 22 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 1,50 mm
Hrana: hladká
Platnosť od: 30.6.1993 [1]
do: 16.1.2009 [2]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Drahomír Zobek
reverz: Drahomír Zobek
Popis averz: Znak a názov štátu, rok razby.
reverz: Devín, nominál
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1993 - - 0.72 - - 54 150 + 28,8s
1994 - - 1,95 - - 19,9s
1995 - - 1,95s - - 12s  
s - len v sade

Koncom júna 1993 bola vyhláškou Národnej banky Slovenska č. 137/1993 Z. z. vydaná do obehu hliníková minca 50 halierov vzor 1993.

Autorom návrhu na obehovú mincu je Drahomír Zobek.

Na lícnej strane mince je v strede hornej polovice mincového poľa štátny znak Slovenskej republiky. Pod štátnym znakom je v dvoch riadkoch názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“. Pod názvom štátu je rok razby a pod ním značka Štátnej mincovne v Kremnici „MK“ medzi dvomi razidlami. Autorova značka „Z“ je pri spodnom okraji mince pod značkou mincovne.

Na rube päťdesiathaliernika v pravej polovici mincového poľa je zobrazená renesančná polygonálna veža s cimburím hradu Devín na hradnom brale nad sútokom riek Moravy a Dunaja. Na hradnom brale v pravej dolnej časti nad vodnou hladinou je iniciálka priezviska autora návrhu päťdesiathaliernika „Z“. Uprostred ľavej polovice mincového poľa je v dvoch riadkoch označenie hodnoty mince „50 h“.

Hrana hliníkového päťdesiathaliernika je hladká.

Bolo vyrazených viac ako 54 miliónov päťdesiathaliernikov v bežnej kvalite a takmer 61 tisíc v špičkovej kvalite. V obehu boli 15,5 roka. V roku 1996 bol zavedený nový vzor 50 h, mince vzoru 1993 zostali v obehu.
Revidované 8.11.2012; 10.06.2013