LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 5 000 Sk 1998 Spišský hrad

Pamätná minca, zlatá; Svetové dedičstvo UNESCO
SR2_5000K2_.jpg
Foto s povolením: Mince-dukaty.cz
Katal.číslo: KM#46 N#ZSK_3
Zloženie: Au 90% Ag 10% (+1% Ag)
Hmotnosť: 9,5 g (+0,02 g)
Priemer: 26 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 1,45 mm (±0,15 mm)
Hrana: jemne vrúbkovaná
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 03.10.1998 [1]
do: 16.01.2009 [2]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Pavel Károly
reverz: Pavel Károly
Popis averz: Znak a názov štátu, lev, rok
reverz: Spišský hrad, nominál
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1998 - - - 422,5 - 6p   
p - špičková kvalita (proof)

Na pripomenutie významu ochrany svetového kultúrneho a prírodného dedičstva bola vyhláškou Národnej banky Slovenska č. 300/1998 Z. z. vydaná pamätná zlatá minca v hodnote 5 000 Sk s tematikou Svetové dedičstvo UNESCO – Spišský hrad a kultúrne pamiatky jeho okolia. Národná banka Slovenska začala mincu predávať 18.11.1998.[3]

Autorom návrhu oboch strán mince je Pavel Károly.

Na líci päťtisíckorunáka v hornej časti mincového poľa je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky, pod ktorým je vyobrazená socha bieleho leva zo Spišskej Kapituly. Štátny znak a socha bieleho leva sú umiestnené v štylizovanom obryse románskeho okna (ďalej len „obrys okna“), okolo ktorého hornej časti je v opise zľava doprava názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“. Letopočet razby „1998“ je pri spodnom okraji mince.

Na rube päťtisíckorunáka uprostred mincového poľa pred obrysom okna je vyobrazený Spišský hrad (ďalej len „hrad“). V dolnej časti obrysu okna pod hradom je umiestnený jeho názov „SPIŠSKÝ HRAD“ a pod názvom hradu je označenie nominálnej hodnoty päťtisíckorunáka „5 000 Sk“. Nápis „SVETOVÉ DEDIČSTVO UNESCO“ je v opise zľava doprava okolo hornej časti obrysu okna. Štylizované iniciálky autora návrhu päťtisíckorunáka sochára Pavla Károlyho „PK“ a značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami sú pri spodnom okraji mince.

Hrana päťtisíckorunáka je jemne vrúbkovaná.

Vyrobených bolo 6 tisíc mincí vo vyhotovení proof.
Revidované 4.10.2012; 14.11.2012; 21.06.2013