LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSFR 10 h 1991 Desať halierov

Obehová minca, hliníkový desaťhaliernik
CSFR_10h_1992.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#146 N#77
Zloženie: Al 98% Mg 2%
Hmotnosť: 0,9 g (±2,5%)
Priemer: 18,2 mm
Hrúbka: 1,6 mm
Hrana: hladká
Platnosť od: 01.04.1991 [1]
do: 31.12.1993 v SR [2]
31.07.1993 v ČR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Miroslav Ronai
reverz: František David
Popis averz: Znak, ČSFR, rok
reverz: Nominál
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1991 - - 0,65 - - 40 055
1992 - - 0,65 - - 45 050

V priebehu roka 1991 sa podľa vyhlášky Štátnej banky československej č. 60/1991 Zb. postupne vydávali do obehu mince po 1 h, 5 h, 10 h, 20 h, 50 h, 1 Kčs, 2 Kčs a 5 Kčs so štátnym znakom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

Autorom návrhu lícnej strany desaťhaliernika je Miroslav Ronai. Je na nej uprostred štátny znak Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Nad ním je skratka názvu štátu „ČSFR“ a pod ním letopočet razby. Po stranách štátneho znaku sú tri štylizované lipové lístky. Pod letopočtom uprostred dolu je značka autora „R“.

Autorom návrhu na rubovú stranu mince je František David. Je na nej nominálna hodnota veľkými číslicami „10“, pod ktorými je malé „h“. Autorova značka „D“ je vľavo pod základňou číslice „1“. Rub mince je rovnaký ako na 10 h vzor 1974, okrem päťcípej hviezdy, ktorá bola odstránená.

Hrana hliníkového desaťhaliernika je hladká.

Vyrobených bolo viac ako 85 miliónov desaťhaliernikov. Zákonnými peniazmi boli viac ako 2 roky. Z obehu boli stiahnuté naraz s 10 h vzor 1974 v roku 1993; najskôr v ČR a o päť mesiacov aj v SR.
Revidované 4.10.2012; 31.05.2013