LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SK 10 eur 2012 Majster Pavol z Levoče

Zberateľská minca, strieborná
SK_10E6.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#122 N#SKSb11
Zloženie: Ag 90% Cu 10% (+1% Ag)
Hmotnosť: 18 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: nápis do hĺbky
Farba: strieborná
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 24.05.2012[1]
do:
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Mária Poldaufová
reverz: Mária Poldaufová
Popis averz: Znak a názov štátu, rok
detail Panny Márie
reverz: Nominál, detail apoštola
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2012---27,0010 7,40  
2012---30,001011,87 p

p - proof.

Limitovaný náklad v bežnom a proof vyhotovení max. 25 000 ks.


Na pripomenutie Majstra Pavla z Levoče a jeho diela v máji 2012 Národná banka Slovenska vydala do obehu strieborné zberateľské mince v nominálnej hodnote 10 eur.

Autorom výtvarného návrhu oboch strán mince je Mária Poldaufová.

Na lícnej strane zberateľskej euromince je zobrazená Madona zo súsošia Narodenia vo farskom Kostole sv. Jakuba v Levoči, ktorá je v pozadí doplnená gotickým oblúkom a ornamentálnymi prvkami. V pravej časti mincového poľa je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky, nad ktorým je letopočet „2012“. Názov štátu „SLOVENSKO“ je v opise pri pravom okraji mince. V ľavej časti mincového poľa je umiestnená značka európskeho programu strieborných mincí znázorňujúca európsku hviezdu a symbol eura. Autorova značka (štylizované iniciálky mena a priezviska autorky „MP“) a značka Mincovne Kremnica (skratka „MK“ umiestnená medzi dvoma razidlami) sú pri jej ľavom okraji.

Na rube zberateľskej euromince je zobrazený apoštol z predely hlavného oltára farského Kostola sv. Jakuba v Levoči, ktorý je v pozadí doplnený gotickým oblúkom. Pri ľavom okraji mince je v opise v dvoch riadkoch nápis „MAJSTER PAVOL Z LEVOČE“. V pravej časti mincového poľa je medzi dvoma ornamentálnymi prvkami v dvoch riadkoch označenie nominálnej hodnoty mince „10 EURO“.

Na hrane mince je reliéfny nápis do hĺbky „• OD GOTIKY K RENESANCII“.

Minca má štatút zákonného platidla len v Slovenskej republike.
Revidované 23.11.2013; 01.02.2016; 29.09.2017