LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

10 euro SK 2013 - striebro - Národná banka Slovenska

20. výročie vzniku Národnej banky Slovenska
SK 10E9.png
Foto:NBS
Katal.číslo: KM#127
Zloženie: Ag 90% Cu 10% (±1% Ag)
Hmotnosť: 18 g (±0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: nápis do hĺbky
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 11.01.2013 [1]
do:
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Kliment Mitura
reverz: Roman Lugár
Popis averz: Znak a názov štátu, rok
symbol €, glóbus, hviezdy
reverz: Nominál, logo NBS
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2013 11,75 13,62 17,50 25,00 10 4,1   
2013 - - - 30,00 10 9,15 p

p - proof.

Limitovaný náklad v bežnom a proof vyhotovení max. 20 000 ks.


Pri príležitosti 20. výročia vzniku Národnej banky Slovenska v januári 2013 NBS vydala do obehu strieborné zberateľské mince v nominálnej hodnote 10 eur.

Autorom návrhu lícnej strany mince je PhDr. Kliment Mitura. Je na nej zobrazený štylizovaný symbol eura „€“ (ďalej len „symbol eura“) doplnený v hornej časti mincového poľa časťou glóbusu a časťou mapy Európy, ktoré vyjadrujú začlenenie Národnej banky Slovenska do Eurosystému. Symbol eura je v spodnej časti doplnený grafom. Napravo od symbolu eura je sedem hviezd. Vľavo od nich je štátny znak Slovenskej republiky. Názov štátu „SLOVENSKO“ je v opise pri pravom okraji mince a vľavo od neho je letopočet „2013“. Autorova značka, štylizované iniciálky mena a priezviska autora lícnej strany mince „KM“, je umiestnená pod grafom.

Autorom návrhu rubovej strany mince je Mgr. art. Roman Lugár. Je na nej zobrazené logo Národnej banky Slovenska doplnené dvojkrížom a dekoratívnymi prvkami na pozadí. V hornej časti mincového poľa je v opise zľava doprava nápis „NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA“. Pri spodnom okraji mince je v opise označenie jej nominálnej hodnoty „10 EURO“. Letopočty „1993“ a 2013“ sú v opise po oboch stranách označenia nnominálnej hodnoty, od ktorého sú oddelené grafickými značkami. Značka Mincovne Kremnica (skratka „MK“ umiestnená medzi dvoma razidlami) a značka autora (štylizované iniciálky mena a priezviska autora rubovej strany mince „RL“) sú umiestnené v spodnej časti mincového poľa.

Na hrane zberateľskej euromince je reliéfny nápis do hĺbky „NBS – CENTRÁLNA BANKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY“. Začiatok a koniec nápisu je oddelený lipovým lístkom.

Minca má štatút zákonného platidla len v Slovenskej republike.
Revidované 23.11.2013; 02.02.2016