LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 200 Sk 1998 Spišský hrad

Pamätná minca, strieborná; Svetové dedičstvo UNESCO
SR2_200K20_.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#44 N#MPSK_24
Zloženie: Ag 75% Cu 25% (+1% Ag)
Hmotnosť: 20 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,75 mm (±0,15 mm)
Hrana: nápisy do hĺbky „WORLD HERITAGE“ a „PATRIMOINE MONDIAL“
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 11.7.1998 [1]
do: 16.1.2009 [2]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Milan Virčík
reverz: Milan Virčík
Popis averz: Katedrála sv. Martina, názov a znak štátu, nominál
reverz: Spišský hrad
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1998 - - 19,5 45,5 - 13,5 + 1,5p d)
p - špičková kvalita (proof)
d - 700 ks v bežnom vyhotovení bolo demonetizovaných [3]

Na pripomenutie významu ochrany svetového kultúrneho a prírodného dedičstva bola v júli 1998 vyhláškou Národnej banky Slovenska č. 219/1998 Z. z. vydaná pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk s tematikou Svetové dedičstvo UNESCO – Spišský hrad a kultúrne pamiatky jeho okolia.

Autorom návrhu oboch strán mince je Milan Virčík.

Na líci dvestokorunáka je vyobrazená katedrála sv. Martina (ďalej len „katedrála“) s časťou opevnenia a so vstupnou bránou do mestskej pamiatkovej rezervácie Spišská Kapitula. Vpravo od katedrály nad opevnením je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky, nad ktorým je v dvoch riadkoch označenie hodnoty dvestokorunáka „200 Sk“. Nad katedrálou pri hornom okraji dvestokorunáka je v dvoch riadkoch názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“. Štylizované iniciálky autora návrhu dvestokorunáka inžiniera Milana Virčíka „MV“ a značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami sú vľavo od katedrály nad opevnením. Letopočet razby „1998“ je pri spodnom okraji dvestokorunáka vpravo pod opevnením.

Na rube dvestokorunáka je vyobrazený Spišský hrad (ďalej len „hrad“), nad ktorým je vľavo v troch riadkoch nápis „SVETOVÉ DEDIČSTVO UNESCO“. Nápis „SPIŠSKÝ HRAD“ v dvoch riadkoch je umiestnený vľavo pod vyobrazením hradu. Pri pravom spodnom okraji dvestokorunáka je vyobrazený detail okna z románskeho paláca hradu.

Na hrane dvestokorunáka sú nápisy do hĺbky v anglickom jazyku „WORLD HERITAGE“ a vo francúzskom jazyku „PATRIMOINE MONDIAL“. Medzi nápismi sú pomlčky.

Vyrobených bolo 13 500 mincí v bežnej kvalite a 1 500 kusov v špičkovej kvalite. Demonetizovaných bolo 700 kusov v bežnom vyhotovení.
Revidované 4.10.2012; 13.11.2012; 17.06.2013