LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSSR 100 Kčs 1990 Jan Kupecký

Pamätná minca, strieborná; 250. výročie úmrtia
CSSR_100K33_.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM#138 N#179
Zloženie: AgCuNiZn (50+40+5+5)
Hmotnosť: 13 g (±1%)
Priemer: 31 mm
Hrúbka: 2,3 mm
Hrana: vrúbkovaná
Platnosť od: 15.12.1989 [1]
do: 30.09.2000 v SR [2]
30.06.2000 v ČRR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: J. Truhlíková-Spěváková
reverz: J. Truhlíková-Spěváková
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál
reverz: J. Kupecký s paletou, rok
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1990 - - 19,5 36,4 - 60 a)
a) z toho 2,5 tisíc kusov v kvalite proof

K 250. výročiu úmrtia maliara Jana Kupeckého bola v decembri 1989 vyhláškou Federálneho ministerstva financií č. 139/1989 Zb. vydaná pamätná strieborná minca 100 Kčs.

Autorom návrhu pamätného strieborného stokorunáka je akademická sochárka J. Truhlíková-Spěváková.

Na líci stokorunáka je uprostred štátny znak Československej socialistickej republiky a okolo neho v neuzavrenom opise je názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Pod štátnym znakom je v riadku označenie hodnoty „100 Kčs“.

Na rube pamätnej mince je zobrazený maliar Jan Kupecký v barete, s paletou v ľavej a štetcom v pravej ruke. Jeho meno „Jan Kupecký“ je v opise vpravo, letopočty „1740-1990“ v opise vľavo. Autorova značka „JTS“ je v hornej časti palety.

Hrana pamätného strieborného stokorunáka je vrúbkovaná.

Vyrobených bolo 60 tisíc kusov, z toho 2,5 tisíc v kvalite proof. Zákonným platidlom boli menej ako 11 rokov. Platnosť všetkých pamätných strieborných mincí vydaných v ČSR po menovej reforme v roku 1953 a neskôr v ČSSR a ČSFR bola v SR [2] aj v ČR [3] ukončená až v roku 2000.
Revidované 4.10.2012; 30.05.2013