LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

Mince razené na území Českej republiky

od roku 1993

10 h 1993 hliníkový desaťhaliernik
small_CR_10h.jpg
Katal.číslo: KM#6 N#CZ_1
Zloženie: Al 99%, Mg 1%
Hmotnosť: 0,6 g (±0.1 g)
Priemer: 15,5 mm (±0.1 mm)
Hrúbka: 1,7 mm (±0.05 mm)
Hrana: Hladká

20 h 1993 hliníkový dvadsaťhaliernik
small_CR_20h.jpg
Katal.číslo: KM#2.1 KM#2.2 N#CZ_2
Zloženie: Al 99%, Mg 1%
Hmotnosť: 0,74 g (±0.1 g)
Priemer: 17 mm (±0.1 mm)
Hrúbka: 1,7 mm (±0.05 mm)
Hrana: Vrúbkovaná (90 vrúbkov)

20 h 1998 hliníkový dvadsaťhaliernik
small_CR_20h1.jpg
Katal.číslo: KM#2.3
Zloženie: Al 99%, Mg 1%
Hmotnosť: 0,74 g (±0.1 g)
Priemer: 17 mm (±0.1 mm)
Hrúbka: 1,7 mm (±0.05 mm)
Hrana: Vrúbkovaná (90 vrúbkov)

50 h 1993 hliníkový päťdesiathaliernik
small_CR_50h.jpg
Katal.číslo: KM#3.1 KM#3.2
Zloženie: Al 99%, Mg 1%
Hmotnosť: 0,9 g (±0.1 g)
Priemer: 19 mm (±0.1 mm)
Hrúbka: 1,7 mm (±0.05 mm)
Hrana: 6 hladkých a 6 vrúbkovaných polí (po 7 vrúbkov)

ČR 1 Kč 1993 Svätováclavská koruna
small_CR_1K.jpg
Katal.číslo: KM#7 N#CZ_4
Zloženie: Galvanicky poniklovaná oceľ
Hmotnosť: 3,60 g (±0.15 g)
Priemer: 20 mm (±0.1 mm)
Hrúbka: 1,85 mm (±0.13 mm)
Hrana: Vrúbkovaná (80 vrúbkov)

2 Kč 1993 poniklovaný dvojkorunák
CR_2K.jpg
Katal.číslo: KM#9 N#CZ_5
Zloženie: Galvanicky poniklovaná oceľ
Hmotnosť: 3,7 g (±0.15 g)
Priemer: 21,5 mm (±0.1 mm)
Hrúbka: 1,85 mm (±0.13 mm)
Hrana: Hladká

5 Kč ČR 1993 - poniklovaný päťkorunák - Karlov most
CR 5K.jpg
Katal.číslo: KM#8 N#CZ_6
Zloženie: Galvanicky poniklovaná oceľ.
Hmotnosť: 4,8 g (±0.15 g)
Priemer: 23 mm (±0.1 mm)
Hrúbka: 1,85 mm (±0.13 mm)
Hrana: Hladká

ČR 10 korún 1993 Petrov v Brne
CR_10K.jpg
Katal.číslo: KM#4 N#CZ_7
Zloženie: Plátovaná oceľ, galvanicky pokovaná meďou
Hmotnosť: 7,62 g (±0.25 g)
Priemer: 24,5 mm (±0.1 mm)
Hrúbka: 2,55 mm (±0.05 mm)
Hrana: vrúbkovaná (144 vrúbkov)

10 Kč ČR 2000 - pomedený desaťkorunák - hodinový strojček
CR 10K2.jpg
Katal.číslo: KM#42 N#CZ_10
Zloženie: Plátovaná oceľ,
galvanicky pokovaná meďou
Hmotnosť: 7,62 g (±0.25 g)
Priemer: 24,5 mm (±0.1 mm)
Hrúbka: 2,55 mm (±0.05 mm)
Hrana: Vrúbkovaná (144 vrúbkov)

20 Kč ČR 1993 - mosadzný dvadsaťkorunák - sv. Václav
CR 20K.jpg
Katal.číslo: KM#5 N#CZ_8
Zloženie: Oceľ plátovaná a galvanicky
pokovaná mosadzou
Hmotnosť: 8,43 g (±0.25 g)
Priemer: 26 mm (±0.1 mm)
Hrúbka: 2,55 mm (±0.05 mm)
Hrana: Hladká

20 Kč ČR 2000 - mosadzný dvadsaťkorunák - astroláb
CR 20K1.jpg
Katal.číslo: KM#43 N#CZ_11
Zloženie: Oceľ plátovaná a galvanicky
pokovaná mosadzou
Hmotnosť: 8,43 g (±0.25 g)
Priemer: 26 mm (±0.1 mm)
Hrúbka: 2,55 mm (±0.05 mm)
Hrana: Hladká

50 Kč ČR 1993 - bimetalový päťdesiatkorunák - Praha
CR 50K.jpg
Katal.číslo: KM#1 N#CZ_9
Zloženie: Oceľ, plátovaná:
 medzikružie meďou,
 stred mosadzou
Hmotnosť: 9,7 g (±0,25 g)
Priemer: 27,5 mm (±0,1 mm),
stred 17 mm
Hrúbka: 2,55 mm
Hrana: Hladká

200 Kč 1993 Ústava ČR
small_CR_200K_.jpg
Katal.číslo: KM#10 N#MPCZ1
Zloženie: 90% Ag, 10% Cu
Hmotnosť: 13 g (±0,13 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,2 mm (±0,1 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná,
proof - hladká

200 Kč 1994 Chrám sv. Víta
small_CR_200K1_.jpg
Katal.číslo: KM#11 N#MPCZ2
Zloženie: 90% Ag 10% Cu (±0,5% Ag)
Hmotnosť: 13 g (±0,13 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,3 mm (±0,1 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká

200 Kč 1994 D-Day
small_CR_200K2_.jpg
Katal.číslo: KM#12 N#MPCZ3
Zloženie: 90% Ag 10% Cu
Hmotnosť: 13 g (±0,238 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: bk - 1,95 mm (±0,15 mm)
proof - 1,91 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká

200 Kč 1994 Konská železnica v Brne
small_CR_200K3_.jpg
Katal.číslo: KM#13 N#MPCZ4
Zloženie: 90% Ag 10% Cu
Hmotnosť: 13 g (±0,13 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,05 mm (±0,1 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká

200 Kč 1994 Životné prostredie
small_CR_200K4_.jpg
Katal.číslo: KM#14 N#MPCZ5
Zloženie: 90% Ag 10% Cu
Hmotnosť: 13 g (±0,13 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,15 mm (±0,15 mm)
Hrana: BK - vrúbkovaná
proof - hladká

200 Kč 1995 Víťazstvo nad fašizmom
small_CR_200K5_.jpg
Katal.číslo: KM#15 N#MPCZ6
Zloženie: 90% Ag 10% Cu
Hmotnosť: 13 g (±0,13 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,2 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká

200 Kč 1995 P. J. Šafárik
small_CR_200K6_.jpg
Katal.číslo: KM#16 N#MPCZ7
Zloženie: 90% Ag 10% Cu
Hmotnosť: 13 g (±0,13 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,25 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká

200 Kč 1995 OSN
small_CR_200K7_.jpg
Katal.číslo: KM#17 N#MPCZ8
Zloženie: 90% Ag 10% Cu
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,25 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká

200 Kč 1996 Česká filharmónia
small_CR_200K8_.jpg
Katal.číslo: KM#22 N#MPCZ9
Zloženie: 90% Ag 10% Cu
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,3 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká

200 Kč 1996 Karel Svolinský
small_CR_200K9_.jpg
Katal.číslo: KM#23 N#MPCZ10
Zloženie: 90% Ag 10% Cu
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,4 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká

200 Kč 1996 J. B. G. Deburau
small_CR_200K10_.jpg
Katal.číslo: KM#24 N#MPCZ11
Zloženie: 90% Ag 10% Cu
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,5 mm (±0,15 mm)
Hrana: BK - vrúbkovaná
proof - hladká

200 Kč 1996 J. J. Ryba
small_CR_200K11_.jpg
Katal.číslo: KM#25 N#MPCZ12
Zloženie: 90% Ag 10% Cu
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,5 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká

200 Kč 1997 osobné auto „Präsident“
small_CR_200K12_.jpg
Katal.číslo: KM#26 N#MPCZ13
Zloženie: 90% Ag 10% Cu
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,25 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká

200 Kč 1997 Sv. Vojtech
small_CR_200K13_.jpg
Katal.číslo: KM#27 N#MPCZ14
Zloženie: 90% Ag 10% Cu
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,4 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká

200 Kč 1997 Beh Běchovice-Praha
small_CR_200K14_.jpg
Katal.číslo: KM#28 N#MPCZ15
Zloženie: 90% Ag 10% Cu
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,35 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká

200 Kč 1997 Emauzy
small_CR_200K15_.jpg
Katal.číslo: KM#29 N#MPCZ16
Zloženie: 90% Ag 10% Cu
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2.5 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká

200 Kč 1998 Univerzita Karlova
small_CR_200K16_.jpg
Katal.číslo: KM#30 N#MPCZ17
Zloženie: 90% Ag 10% Cu
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,6 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 1998 František Palacký
small_CR_200K17_.jpg
Katal.číslo: KM#31 N#MPCZ18
Zloženie: 90% Ag 10% Cu
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,4 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 1998 František Kmoch
small_CR_200K18_.jpg
Katal.číslo: KM#33 N#MPCZ19
Zloženie: 90% Ag 10% Cu
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,3 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 1998 Přemysl I. Otakar
small_CR_200K19_.jpg
Katal.číslo: KM#32 N#MPCZ20
Zloženie: 90% Ag 10% Cu
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,45 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 1999 NATO
small_CR_200K20_.jpg
Katal.číslo: KM#34 N#MPCZ21
Zloženie: 90% Ag 10% Cu
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,4 mm (±0,15 mm)
Hrana: hladká s nápisom

200 Kč 1999 Akadémia výtvarných umení
small_CR_200K21_.jpg
Katal.číslo: KM‡35 N#MPCZ22
Zloženie: 90% Ag 10% Cu
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,4 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 1999 VUT v Brne
small_CR_200K22_.jpg
Katal.číslo: KM#36 N#MPCZ23
Zloženie: 90% Ag 10% Cu
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,2 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 1999 Ondřej Sekora
small_CR_200K23_.jpg
Katal.číslo: KM#37 N#MPCZ24
Zloženie: 90% Ag 10% Cu
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,3 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 2000 Vítězslav Nezval
small_CR_200K24_.jpg
Katal.číslo: KM#47 N#MPCZ25
Zloženie: 90% Ag 10% Cu
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,2 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 2000 Václav II.
small_CR_200K25_.jpg
Katal.číslo: KM#46 N#MPCZ26
Zloženie: 90% Ag 10% Cu
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,4 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 2000 Medzinárodný menový fond
small_CR_200K26_.jpg
Katal.číslo: KM#49 N#MPCZ27
Zloženie: 90% Ag 10% Cu
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 1,9 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 2000 Zdeněk Fibich
small_CR_200K27_.jpg
Katal.číslo: KM#48 N#MPCZ28
Zloženie: 90% Ag 10% Cu
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,2 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 2000 Bimilénium
small_CR_200K28_.jpg
Katal.číslo: KM#50 N#MPCZ29
Zloženie: 90% Ag 10% Cu
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,4 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 2001 František Škroup
small_CR_200K29_.jpg
Katal.číslo: KM#58 N#MPCZ30
Zloženie: 90% Ag 10% Cu
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,3 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 2001 Český futbalový zväz
small_CR_200K30_.jpg
Katal.číslo: KM#52 N#MPCZ31
Zloženie: 90% Ag 10% Cu
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,3 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 2001 Jaroslav Seifert
small_CR_200K31_.jpg
Katal.číslo: KM#51 N#MPCZ32
Zloženie: 90% Ag 10% Cu
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,4 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 2001 Kilián Ignác Dientzenhofer
small_CR_200K32_.jpg
Katal.číslo: KM#53 N#MPCZ33
Zloženie: 90% Ag 10% Cu
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,5 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 2001 Euro
small_CR_200K33_.jpg
Katal.číslo: KM#54 N#MPCZ34
Zloženie: 90% Ag 10% Cu
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,35 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 2002 Zdislava z Lemberka
small_CR_200K34_.jpg
Katal.číslo: KM#55 N#MPCZ35
Zloženie: 90% Ag 10% Cu
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,3 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 2002 Emil Holub
small_CR_200K35_.jpg
Katal.číslo: KM#56 N#MPCZ36
Zloženie: 90% Ag 10% Cu
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,3 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 2002 Jiří z Poděbrad
small_CR_200K36_.jpg
Katal.číslo: KM#57 N#MPCZ37
Zloženie: 90% Ag 10% Cu
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,2 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 2002 Mikoláš Aleš
small_CR_200K37_.jpg
Katal.číslo: KM#59 N#MPCZ38
Zloženie: 90% Ag 10% Cu
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,3 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 2003 Jaroslav Vrchlický
small_CR_200K38_.jpg
Katal.číslo: KM#60 N#MPCZ39
Zloženie: 90% Ag 10% Cu
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,3 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 2003 Josef Thomayer
small_CR_200K39_.jpg
Katal.číslo: KM#62 N#MPCZ40
Zloženie: 90% Ag 10% Cu
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,4 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 2003 Tábor-Bechyně
small_CR_200K40_.jpg
Katal.číslo: KM#63 N#MPCZ41
Zloženie: 90% Ag 10% Cu
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,35 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 2003 Zväz lyžiarov
small_CR_200K41_.jpg
Katal.číslo: KM#64 N#MPCZ42
Zloženie: 90% Ag 10% Cu
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,35 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 2004 Jakub Krčín
small_CR_200K42_.jpg
Katal.číslo: KM#70 N#MPCZ43
Zloženie: 90% Ag 10% Cu
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,2 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 2004 Európska únia
small_CR_200K43_.jpg
Katal.číslo: KM#71 N#MPCZ44
Zloženie: 90% Ag 10% Cu
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,3 mm (±0,15 mm)
Hrana: hladká s vlysom

200 Kč 2004 Prokop Diviš
small_CR_200K44_.jpg
Katal.číslo: KM#72;77 N#MPCZ45
Zloženie: 90% Ag 10% Cu
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,3 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 2004 Leoš Janáček
small_CR_200K45_.jpg
Katal.číslo: KM#73 N#MPCZ46
Zloženie: 90% Ag 10% Cu
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,35 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 2004 Kralická biblia
small_CR_200K46_.jpg
Katal.číslo: KM#74 N#MPCZ47
Zloženie: 90% Ag 10% Cu
Hmotnosť: 13 g
Priemer: 31 mm
Hrúbka: 2,35 mm
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 2005 Voskovec a Werich
small_CR_200K47_.jpg
Katal.číslo: KM#78 N#MPCZ48
Zloženie: 90% Ag 10% Cu
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,25 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 2005 Auto Voituretta
small_CR_200K48_.jpg
Katal.číslo: KM#79 N#MPCZ49
Zloženie: 90% Ag 10% Cu (+1% Ag)
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,4 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 2005 Bitka pri Slavkove
small_CR_200K49_.jpg
Katal.číslo: KM#??? N#MPCZ50
Zloženie: 90% Ag 10% Cu (+1% Ag)
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,3 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 2005 Mikuláš Dačický
small_CR_200K50_.jpg
Katal.číslo: KM#80 N#MPCZ51
Zloženie: 90% Ag 10% Cu (+1% Ag)
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,35 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 2006 F. J. Gerstner
small_CR_200K51_.jpg
Katal.číslo: KM#81 N#MPCZ52
Zloženie: 90% Ag 10% Cu (+1% Ag)
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,4 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 2006 Kamenický Šenov
small_CR_200K52_.jpg
Katal.číslo: KM#82 N#MPCZ53
Zloženie: 90% Ag 10% Cu (+1% Ag)
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,30 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 2006 Matěj Rejsek
small_CR_200K53_.jpg
Katal.číslo: KM#83 N#MPCZ54
Zloženie: 90% Ag 10% Cu (+1% Ag)
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,40 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 2006 Přemyslovci
small_CR_200K54_.jpg
Katal.číslo: KM#84 N#MPCZ55
Zloženie: 90% Ag 10% Cu (+1% Ag)
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,30 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 2006 Jaroslav Ježek
small_CR_200K55_.jpg
Katal.číslo: KM#85 N#MPCZ56
Zloženie: 90% Ag 10% Cu (+1% Ag)
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,20 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 2007 Jednota bratská
small_CR_200K56_.jpg
Katal.číslo: KM#91 N#MPCZ57
Zloženie: 90% Ag 10% Cu (+1% Ag)
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,45 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 2007 Karlov most
small_CR_200K57_.jpg
Katal.číslo: KM#92 N#MPCZ58
Zloženie: 90% Ag 10% Cu (+1% Ag)
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,2 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 2007 Jarmila Novotná
small_CR_200K58_.jpg
Katal.číslo: KM#93 N#MPCZ59
Zloženie: 90% Ag 10% Cu (+1% Ag)
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,2 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 2007 Prvá umelá družica Zeme
small_CR_200K59_.jpg
Katal.číslo: KM#94 N#MPCZ60
Zloženie: 90% Ag 10% Cu (+1% Ag)
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,2 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 2008 O zakladaní viníc
small_CR_200K60_.jpg
Katal.číslo: KM#97 N#MPCZ61
Zloženie: 90% Ag 10% Cu (+1% Ag)
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,3 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 2008 Jozef Hlávka
small_CR_200K61_.jpg
Katal.číslo: KM#98 N#MPCZ62
Zloženie: 90% Ag 10% Cu (+1% Ag)
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,2 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 2008 Schengenský priestor
small_CR_200K62_.jpg
Katal.číslo: KM#99 N#MPCZ63
Zloženie: 90% Ag 10% Cu (+1% Ag)
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,3 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 2008 Viktor Ponrepo
small_CR_200K63_.jpg
Katal.číslo: KM#100 N#MPCZ64
Zloženie: 90% Ag 10% Cu (+1% Ag)
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,2 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 2008 Národné technické múzeum
small_CR_200K64_.jpg
Katal.číslo: KM#101 N#MPCZ65
Zloženie: 90% Ag 10% Cu (+1% Ag)
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,25 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 2008 Český zväz ľadového hokeja
small_CR_200K64_.jpg
Katal.číslo: KM#102 N#MPCZ66
Zloženie: 90% Ag 10% Cu (+1% Ag)
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,5 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 2009 Rada Európskej únie
small_CR_200K66_.jpg
Katal.číslo: KM#105 N#MPCZ67
Zloženie: 90% Ag 10% Cu (+1% Ag)
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,4 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 2009 Liberec
small_CR_200K67_.jpg
Katal.číslo: KM#106 N#MPCZ68
Zloženie: 90% Ag 10% Cu (+1% Ag)
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,3 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 2009 Severný pól
small_CR_200K68_.jpg
Katal.číslo: KM#107 N#MPCZ69
Zloženie: 90% Ag 10% Cu (+1% Ag)
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,35 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 2009 Jehuda Löw
small_CR_200K69_.jpg
Katal.číslo: KM#108 N#MPCZ70
Zloženie: 90% Ag 10% Cu (+1% Ag)
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,35 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 2009 Keplerove zákony
small_CR_200K70_.jpg
Katal.číslo: KM#109 N#MPCZ71
Zloženie: 90% Ag 10% Cu (+1% Ag)
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,3 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 2010 Staromestský orloj
small_CR_200K71_.jpg
Katal.číslo: KM#112 N#MPCZ72
Zloženie: 90% Ag 10% Cu (+1% Ag)
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,3 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 2010 Gustav Mahler
small_CR_200K72_.jpg
Katal.číslo: KM#113 N#MPCZ73
Zloženie: 90% Ag 10% Cu (+1% Ag)
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,35 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 2010 Alfons Mucha
small_CR_200K73_.jpg
Katal.číslo: KM#114 N#MPCZ74
Zloženie: 90% Ag 10% Cu (+1% Ag)
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,3 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 2010 Ján Luxemburský
small_CR_200K74_.jpg
Katal.číslo: KM#115 N#MPCZ75
Zloženie: 90% Ag 10% Cu (+1% Ag)
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,35 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 2010 Karel Zeman
small_CR_200K75_.jpg
Katal.číslo: KM#116 N#MPCZ76
Zloženie: 90% Ag 10% Cu (+1% Ag)
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,3 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 2011 Pražské konzervatórium
small_CR_200K76_.jpg
Katal.číslo: KM#119 N#MPCZ77
Zloženie: 92,5% Ag 7,5% Cu (+1% Ag)
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,35 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 2011 Jan Kašpar
small_CR_200K77_.jpg
Katal.číslo: KM#120 N#MPCZ78
Zloženie: 92,5% Ag 7,5% Cu (+1% Ag)
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,35 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 2011 Jiří Melantrich
small_CR_200K78_.jpg
Katal.číslo: KM#121 N#MPCZ79
Zloženie: 92,5% Ag 7,5% Cu (+1% Ag)
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,2 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 2011 Petr Vok z Rožmberka
small_CR_200K79_.jpg
Katal.číslo: KM#122 N#MPCZ80
Zloženie: 92,5% Ag 7,5% Cu (+1% Ag)
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,35 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 2012 Rudolf II.
small_CR_200K80_.jpg
Katal.číslo: KM#126 N#MPCZ82
Zloženie: 92,5% Ag 7,5% Cu (+1% Ag)
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,3 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 2012 Sokol
small_CR_200K81_.jpg
Katal.číslo: KM#127 N#MPCZ84
Zloženie: 92,5% Ag 7,5% Cu (+1% Ag)
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,3 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 2012 Junák
small_CR_200K82_.jpg
Katal.číslo: KM#128 N#MPCZ85
Zloženie: 92,5% Ag 7,5% Cu (+1% Ag)
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,5 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 2012 Kamil Lhoták
small_CR_200K83_.jpg
Katal.číslo: KM#129 N#MPCZ86
Zloženie: 92,5% Ag 7,5% Cu (+1% Ag)
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,5 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 2012 Obecný dom v Prahe
small_CR_200K84_.jpg
Katal.číslo: KM#130 N#MPCZ87
Zloženie: 92,5% Ag 7,5% Cu (+1% Ag)
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,2 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 2013 ČNB a česká mena
small_CR_200K85_.jpg
Katal.číslo: KM#135 N#MPCZ88
Zloženie: 92,5% Ag 7,5% Cu (+1% Ag)
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,25 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 2013 Aloys Klar
small_CR_200K86_.jpg
Katal.číslo: KM#136 N#MPCZ89
Zloženie: 92,5% Ag 7,5% Cu (+1% Ag)
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,2 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 2013 Zlatá Koruna
small_CR_200K87_.jpg
Katal.číslo: KM#137 N#MPCZ91
Zloženie: 92,5% Ag 7,5% Cu (+1% Ag)
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,35 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 2013 Josef Bican
small_CR_200K88_.jpg
Katal.číslo: KM#138 N#MPCZ92
Zloženie: 92,5% Ag 7,5% Cu (+1% Ag)
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,3 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 2013 Otto Wichterle
small_CR_200K89_.jpg
Katal.číslo: KM#139 N#MPCZ93
Zloženie: 92,5% Ag 7,5% Cu (+1% Ag)
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,2 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 2014 Bohumil Hrabal
small_CR_200K90_.jpg
Katal.číslo: N#MPCZ94
Zloženie: 92,5% Ag 7,5% Cu (+1% Ag)
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,35 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 2014 Kryštof Harant
small_CR_200K91_.jpg
Katal.číslo: N#MPCZ95
Zloženie: 92,5% Ag 7,5% Cu (+1% Ag)
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,25 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 2014 Československé légie
small_CR_200K92_.jpg
Katal.číslo: N#MPCZ96
Zloženie: 92,5% Ag 7,5% Cu (+1% Ag)
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,35 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 2014 Tomáš Baťa ml.
small_CR_200K93_.jpg
Katal.číslo: N#MPCZ97
Zloženie: 92,5% Ag 7,5% Cu (+1% Ag)
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,3 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 2014 17. november 1989
small_CR_200K94_.jpg
Katal.číslo: N#MPCZ99
Zloženie: 92,5% Ag 7,5% Cu (+1% Ag)
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,2 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 2015 České Budějovice
small_CR_200K95_.jpg
Katal.číslo: N#MPCZ100
Zloženie: 92,5% Ag 7,5% Cu (+1% Ag)
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,3 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 2015 Bedřich Hrozný
small_CR_200K96_.jpg
Katal.číslo: N#MPCZ101
Zloženie: 92,5% Ag 7,5% Cu (+1% Ag)
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,25 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 2015 Jan Perner
small_CR_200K97_.jpg
Katal.číslo: N#MPCZ102
Zloženie: 92,5% Ag 7,5% Cu (+1% Ag)
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,25 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 2015 Josef Božek
small_CR_200K98_.jpg
Katal.číslo: N#MPCZ103
Zloženie: 92,5% Ag 7,5% Cu (+1% Ag)
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,35 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 2016 Zemská jubilejná výstava
small_CR_200K99_.jpg
Katal.číslo: N#MPCZ106
Zloženie: 92,5% Ag 7,5% Cu (+1% Ag)
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,25 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

200 Kč 2016 Hradec Králové
small_CR_200K100_.jpg
Katal.číslo: N#MPCZ107
Zloženie: 92,5% Ag 7,5% Cu (+1% Ag)
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,2 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

500 Kč 2011 Karel Jaromír Erben
small_CR_500K_.jpg
Katal.číslo: KM#123 N#MPCZ81
Zloženie: 92,5% Ag 7,5% Cu (+1% Ag)
Hmotnosť: 25 g (+0,26 g)
Priemer: 40 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,55 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

500 Kč 2012 Jiří Trnka
small_CR_500K1_.jpg
Katal.číslo: KM#131 N#MPCZ83
Zloženie: 92,5% Ag 7,5% Cu (+1% Ag)
Hmotnosť: 25 g (+0,26 g)
Priemer: 40 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,6 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

500 Kč 2013 Beno Blachut
small_CR_500K2_.jpg
Katal.číslo: KM#140 N#MPCZ90
Zloženie: 92,5% Ag 7,5% Cu (+1% Ag)
Hmotnosť: 25 g (+0,50 g)
Priemer: 40 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,6 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

500 Kč 2014 Jiří Kolář
small_CR_500K3_.jpg
Katal.číslo: N#MPCZ98
Zloženie: 92,5% Ag 7,5% Cu (+1% Ag)
Hmotnosť: 25 g (+0,50 g)
Priemer: 40 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,85 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

500 Kč 2015 Václav Thám
small_CR_500K4_.jpg
Katal.číslo: N#MPCZ104
Zloženie: 92,5% Ag 7,5% Cu (+1% Ag)
Hmotnosť: 25 g (+0,50 g)
Priemer: 40 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,85 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

500 Kč 2016 Československá národná rada
small_CR_500K5_.jpg
Katal.číslo: N#MPCZ105
Zloženie: 92,5% Ag 7,5% Cu (+1% Ag)
Hmotnosť: 25 g (+0,50 g)
Priemer: 40 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,75 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom

2000 Kč 2000 Bimilénium
small_CR_2000K_.jpg
Katal.číslo: KM#44 N#ZCZ9
Zloženie: 99,9% Ag(+1%); 99,99% Au(+0,01%)
Hmotnosť: 34,214 g; 31,103 g Ag; 3,111 g Au(+0,05 g)
Priemer: 40 mm Ag (±0,1 mm); 16 mm Au
Hrúbka: 3,4 mm (±0,25 mm)
Hrana: hladká s nápisom

2500 Kč 2004 Európska únia
small_CR_2500K2_.jpg
Katal.číslo: KM#76 N#ZCZ17
Zloženie: 99,9% Ag(+1%); 99,99% Au(+0,01%)
Hmotnosť: 31,104 g; 23,328 g Ag(+1%); 7,776 g Au(+1,5%)
Priemer: 40 mm Ag; 16 mm Au (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,8 mm (±0,25 mm)
Hrana: hladká s nápisom