LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSSR 50 Kčs 1986 Levoča

Pamätná minca, strieborná; mestská pamiatková rezervácia
CSSR_50K15_.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM#122 N#163
Zloženie: AgCuNiZn (50+40+5+5)
Hmotnosť: 7 g (±1%)
Priemer: 27 mm
Hrúbka: 1,7 mm
Hrana: vrúbkovaná
Platnosť od: 27.02.1986 [1]
do: 30.09.2000 v SR [2]
30.06.2000 v ČRR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Drahomír Zobek
reverz: Drahomír Zobek
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál, rok
reverz: Levoča, oltár, figurálny motív
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1986 - - 7,8 14,95 - 68,8 + 10 proof

Na pripomenutie významu kultúrneho odkazu našich predkov a starostlivosti štátu o zachovanie významných architektonických celkov bola koncom februára 1986 vyhláškou Federálneho ministra financií č. 7/1986 Zb. vydaná pamätná strieborná minca 50 Kčs s motívom mestskej pamiatkovej rezervácie Levoča. Súčasne s touto mincou boli vydané pamätné strieborné päťdesiatkorunáky s motívom Prahy, Českého Krumlova, Telče a Bratislavy.

Autorom návrhu na pamätný strieborný päťdesiatkorunák je Drahomír Zobek.

Na líci päťdesiatkorunáka je v hornej časti uprostred štátny znak Československej socialistickej republiky a pod ním v troch riadkoch názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Po stranách štátneho znaku je v rozdelenom riadku označenie hodnoty „50 Kčs“. Letopočet „1986“ je uprostred dole.

Na rube päťdesiatkorunáka je v popredí časť neskorogotického oltára z chrámu sv. Jakuba s ústredným figurálnym motívom od rezbára Majstra Pavla z Levoče. V pozadí nad ním je priečelie levočskej renesančnej radnice. Názov mesta „LEVOČA“ je umiestnený uprostred dole. Autorova značka „DZ“ je na rube pod spodnou časťou radnice vpravo.

Hrana mince je vrúbkovaná.

Vyrobených bolo takmer 79 tisíc kusov, z toho 10 tisíc v kvalite proof. Zákonným platidlom boli viac ako 14 rokov. Platnosť všetkých pamätných strieborných mincí vydaných v ČSR po menovej reforme v roku 1953 a neskôr v ČSSR a ČSFR bola v SR [2] aj v ČR [3] ukončená až v roku 2000.
Revidované 4.10.2012; 26.05.2013