LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 200 Sk 1998 Slovenská národná rada

Pamätná minca, strieborná; 150. výročie vzniku
SR2_200K17_.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#43 N#MPSK_23
Zloženie: Ag 75% Cu 25% (+1%Ag)
Hmotnosť: 20 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,8 mm (±0,15 mm)
Hrana: nápis do hĺbky „ZA NÁRODNÚ SLOBODU“
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 16.06.1998 [1]
do: 16.01.2009 [2]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Patrik Kovačovský
reverz: Patrik Kovačovský
Popis averz: Pečať SNR, Znak a názov štátu, nominál, rok
reverz: Jank Francisci, „SLOVENSKÉ POVSTANIE“
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1998 - - 19,5 48,75 - 13,4 + 1,5p d)
p - špičková kvalita (proof)
d - 1 900 ks v bežnom vyhotovení bolo demonetizovaných [3]

Pri príležitosti 150. výročia vzniku prvej Slovenskej národnej rady a vypuknutia slovenského povstania v roku 1848 bola v júni 1998 vyhláškou Národnej banky Slovenska č. 185/1998 Z. z. vydaná pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk.

Autorom návrhu oboch strán mince je Patrik Kovačovský.

Na líci dvestokorunáka uprostred mincového poľa je vyobrazená dobová pečať prvej Slovenskej národnej rady (ďalej len „pečať“). Nad pečaťou pri hornom okraji dvestokorunáka je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky, po jeho stranách v rozdelenom riadku je letopočet razby „1998“. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je umiestnený vedľa pečate tak, že slovo „SLOVENSKÁ“ je vľavo od pečate zdola nahor a slovo „REPUBLIKA“ vpravo od pečate zhora nadol. Pod pečaťou v dvoch riadkoch je označenie hodnoty dvestokorunáka „200 Sk“. Dátum vyhlásenia prvej Slovenskej národnej rady v Myjave „19.9.1848“ je v rozdelenom riadku pri ľavom a pravom okraji dvestokorunáka. Značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami je vľavo a štylizované iniciálky autora návrhu dvestokorunáka akademického sochára Patrika Kovačovského „PK“ sú vpravo pod dátumom vyhlásenia prvej Slovenskej národnej rady.

Na rube dvestokorunáka uprostred mincového poľa je vyobrazená postava Janka Francisciho ako povstaleckého dôstojníka (ďalej len „povstalec“) z obrazu maliara Petra Michala Bohúňa. Text „SLOVENSKÉ POVSTANIE“ je umiestnený vedľa povstalca tak, že slovo „SLOVENSKÉ“ je vľavo od povstalca zdola nahor a slovo „POVSTANIE“ vpravo od povstalca zhora nadol. Letopočty „1848“ a „1849“ označujúce roky vypuknutia a potlačenia slovenského povstania sú v rozdelenom riadku pri ľavom a pravom okraji dvestokorunáka.

Na hrane dvestokorunáka je nápis do hĺbky „ZA NÁRODNÚ SLOBODU“. Začiatok a koniec nápisu je oddelený znakom v tvare zástavy slovenských dobrovoľníkov.

Vyrobených bolo 13 400 mincí v bežnej kvalite a 1 500 kusov v špičkovej kvalite. Demonetizovaných bolo 1 900 kusov v bežnom vyhotovení.
Revidované 4.10.2012; 13.11.2012; 17.06.2013