LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 200 Sk 1995 Električka v Bratislave

Pamätná minca, strieborná; 100. výročie premávky
SR2_200K8_.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#27 N#MPSK_11
Zloženie: Ag 75% Cu 25% (±0,5% Ag)
Hmotnosť: 20 g (±0,2 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: nápis do hĺbky: „HLAVNÉ NÁDRAŽIE“ a „TEREZIÁNSKA ŠTVRŤ“
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 4.10.1995 [1]
do: 16.1.2009 [2]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Patrik Kovačovský
reverz: Patrik Kovačovský
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál, rok
reverz: Náčrt tech. výkresu v tvare trojuholníka
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1995 - - 19,5 52,- - 26 + 1,6p d)
p - špičková kvalita (proof)
d - 11 000 ks v bežnom vyhotovení bolo demonetizovaných [3] ;

Pri príležitosti 100. výročia začatia prevádzky prvej električky na Slovensku v Bratislave bola vyhláškou Národnej banky Slovenska č. 185/1995 Z. z. vydaná pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk.

Autorom návrhu oboch strán pamätného strieborného dvestokorunáka je Patrik Kovačovský.

Na líci pamätnej mince je uprostred mincového poľa umiestnený štátny znak Slovenskej republiky (ďalej len „štátny znak“), nad ním letopočet razby „1995“. Vľavo od štátneho znaku šikmo zdola nahor a vpravo od štátneho znaku šikmo zhora nadol je názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“. Pod štátnym znakom je označenie hodnoty dvestokorunáka „200 Sk“. Názov štátu a označenie hodnoty vytvárajú okolo štátneho znaku tvar rovnostranného trojuholníka.

Na rube pamätného dvestokorunáka je v tvare rovnostranného trojuholníka náčrt technického výkresu s kružnicami a kótami. V jeho hornej časti je čelný nákres električky a v spodnej časti bočný nákres električky. Rovnobežne s ľavou stranou trojuholníka je nápis „1. električka“ a rovnobežne s pravou stranou trojuholníka nápis „v Bratislave“. Letopočty 100. výročia začatia prevádzky električky sú umiestnené pod dolnou stranou trojuholníka tak, že druhá číslica označujúca stovky „8“ a „9“ je riešená v dvoch rovinách a ostatné číslice „1“, „9“ a „5“ sú v jednej rovine. Značka Štátnej mincovne Kremnica „MK“ medzi dvoma razidlami a štylizované iniciálky mena a priezviska autora návrhu dvestokorunáka sochára Patrika Kovačovského „PK“ sú umiestnené vpravo od letopočtov v úrovni hornej časti číslice „5“.

Na hrane pamätnej mince sú nápisy „HLAVNÉ NÁDRAŽIE“ a „TEREZIÁNSKA ŠTVRŤ“, ktoré sú oddelené značkou „-“.

Vyrobených bolo 26 tisíc mincí v bežnej kvalite a 1 600 kusov v špičkovej kvalite. Demonetizovaných bolo 11 000 kusov v bežnom vyhotovení.
Revidované 4.10.2012; 12.11.2012; 16.06.2013