LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

200 Kč 2008 Jozef Hlávka

pamätná strieborná minca; 100. výročie úmrtia
CR_200K61_.jpg
Foto: ČNB
Katal.číslo: KM#98 N#MPCZ62
Zloženie: 90% Ag 10% Cu (+1% Ag)
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,2 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom
Magnetizmus: nie
Platnosť od: 05.03.2008 [1]
do:
Mincovňa: ČM Jablonec/Nisou
Autor averz: Vojtěch Dostál
reverz: Vojtěch Dostál
Popis averz: Zemská pôrodnica v Prahe, názov štátu, 200 Kč
reverz: Portrét Jozefa Hlávku
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2008   -   -   -   16,50   R    9,6   
2008   -   -   -   20,00   10    16 p   
p - proof

K 100. výročiu úmrtia architekta, staviteľa a mecenáša Jozefa Hlávku bola v marci 2008 vyhláškou Českej národnej banky č. 9/2008 Sb. vydaná pamätná strieborná minca v hodnote 200 Kč. Dvestokorunák bol razený v bežnej kvalite a v špičkovej kvalite určenej pre zberateľské účely s lešteným poľom mince a matným reliéfom.

Autorom návrhu oboch strán pamätnej striebornej mince je Vojtěch Dostál, DiS.

Na líci dvestokorunáka je priečelie zemskej pôrodnice v Prahe, ktoré je dielom Jozefa Hlávku. Nad ním je vtáčie krídlo ako symbol rozletu a ochrany. Pri hornom a pravom okraji dvestokorunáka je názov štátu „ČESKÁ REPUBLIKA“. Pri ľavom okraji dvestokorunáka vedľa priečelia zemskej pôrodnice v Prahe je označenie nominálnej hodnoty mince so skratkou peňažnej jednotky „200 Kč“. Značka Českej mincovne v Jablonci nad Nisou, ktorá dvestokorunák razila, je umiestnená pri jeho ľavom okraji.

Na rube dvestokorunáka je portrét Jozefa Hlávku. Pri ľavom okraji dvestokorunáka je neuzavretý opis „Josef Hlávka“ a pri pravom okraji dvestokorunáka sú letopočty „1908 - 2008“. Autorova značka tvorená obráteným písmenom „D“ je umiestnená pri pravom okraji dvestokorunáka za posledným číslom letopočtu „2008“.

Hrana mince v bežnej kvalite je vrúbkovaná, minca v špičkovej kvalite má hladkú hranu s nápisom do hĺbky „ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.900 * 13 g *“.

Vyrobených bolo 9 600 kusov v bežnej kvalite a 16 000 kusov v kvalite proof. Demonetizovaných bolo 25 kusov v bežnej kvalite.
Revidované 04.10.2012; 17.10.2016