LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

2 Euro SK 2011 - bimetál - Vyšehradská skupina

20. výročie vytvorenia Vyšehradskej skupiny
SK 2E1_.png
Foto:NBS
Katal.číslo: KM#114
Zloženie: medinikel, niklová mosadz, nikel
Hmotnosť: 8,50 g
Priemer: 25,75 mm
Hrúbka: 2,20 mm
Hrana: jemné vrúbkovanie, nápis
Farba: vonkajšia časť strieborná, vnútorná zlatá
Magnetizmus: áno
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 10.01.2011 [1]
do:
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Miroslav Ronai
reverz: Luycx Luc
Popis averz: obrysy štátov Vyšehradskej skupiny
reverz: Európa vpravo
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2011 2,11 2,29 2,75 3,50 6 1 000*
2011 - - - 27,00 -  1a
2011 - - - 7,60 - 7c
2011 - - - 12,10 -  ?f
2011 - - - 20,00 - 12s

* - vrátane zberateľských kariet a súborov mincí;
a - zberateľské karty autora (Rónai);
c - zberateľské karty (coincards);
f - farbené;
s - súbory obehových mincí SR 2011 s priloženou pamätnou mincou.


Pri príležitosti 20. výročia vzniku Vyšehradskej skupiny boli v januári 2011 vydané do obehu pamätné obehové mince v nominálnej hodnote 2 eurá.

Mince majú rovnaké technické parametre a rovnakú rubovú (spoločnú) stranu ako obehové euromince.

Na národnej strane pamätnej euromince je vyobrazená mapa štyroch krajín Vyšehradskej skupiny: Poľskej republiky, Českej republiky, Slovenskej republiky a Maďarskej republiky. Mapa je v hornej časti doplnená štylizovanou skratkou neformálneho zoskupenia krajín „V IV“. Názov štátu „SLOVENSKO“ je umiestnený v pravej spodnej časti mincového poľa šikmo zdola nahor. Letopočet „2011“ je umiestnený v ľavej spodnej časti mincového poľa šikmo zhora nadol. V opise vnútorného kruhu pamätnej euromince je zľava doprava text „VYŠEHRADSKÁ SKUPINA • VISEGRAD GROUP“ a v spodnej časti je dátum „15.2.1991“. Štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu národnej strany pamätnej euromince Miroslava Rónaia „MR“ a značka mincovne v Kremnici „MK“ medzi dvoma razidlami sú umiestnené šikmo zdola nahor pod názvom štátu. Pri okraji pamätnej euromince je dvanásť do kruhu umiestnených hviezd Európskej únie.

Na hrane pamätnej euromince je jemné vrúbkovanie s nápisom do hĺbky „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“. Začiatok a koniec nápisu je oddelený dvoma hviezdami, medzi ktorými je lipový list.

Pamätná eurominca má v celej eurozóne štatút zákonného platidla.

Boli vydané dva typy zberateľských kariet s vloženou pamätnou mincou (náklad 7 000 ks a 1 000 ks). Oba typy kariet sú číslované a mnohé z nich sú s podpisom autora mince. Okrem toho bol vydaný súbor (náklad 12 000 ks) obehových euromincí 2011 s priloženou pamätnou 2 € mincou „20. výročie vzniku Vyšehradskej skupiny“.
Revidované 4.10.2012; 22.11.2013; 25.01.2016