LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 200 Sk 2002 Ľudovít Fulla

Pamätná minca, strieborná; 100. výročie narodenia
SR2_200K27_.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#60 N#MPSK_36
Zloženie: Ag 75% Cu 25% (+1% Ag)
Hmotnosť: 20 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,8 mm (±0,15 mm)
Hrana: nápis do hĺbky „ĽUDOVÍT FULLA – MALIAR – GRAFIK – ILUSTRÁTOR“
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 16.01.2002 [1]
do: 16.01.2009 [2]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Emil Fulka
reverz: Emil Fulka
Popis averz: Znak a názov štátu, rok, žena, mládenec
reverz: Ľ. Fulla, nominál
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2002 - - 26,- 45,5 - 11,3 + 2,4p d)
p - špičková kvalita (proof)
d - 1 800 ks v bežnom vyhotovení bolo demonetizovaných [3]

Pri príležitosti 100. výročia narodenia Ľudovíta Fullu bola v januári 2002 vyhláškou Národnej banky Slovenska č. 22/2002 Z. z. vydaná pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk.

Autorom návrhu oboch strán mince je Emil Fulka.

Na líci dvestokorunáka v pravej hornej časti mincového poľa je v kompozícii charakteristických výtvarných prvkov z tvorby Ľudovíta Fullu umiestnený štátny znak Slovenskej republiky a vpravo pod ním je letopočet razby „2002“. V ľavej časti mincového poľa je vyobrazená postava ženy z diela „Černoška“ a v pravej časti detail mládenca s píšťalou z diela „Pieseň a práca“. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je v dvoch riadkoch pri spodnom okraji mince.

Na rube dvestokorunáka uprostred mincového poľa je vyobrazený portrét Ľudovíta Fullu v pozadí s kompozíciou charakteristických výtvarných prvkov z jeho tvorby. V pravej spodnej časti je faksimile jeho podpisu „Ľ. Fulla“ a v hornej časti v dvoch riadkoch sú letopočty označujúce rok jeho narodenia a úmrtia „1902“, „1980“. Označenie nominálnej hodnoty dvestokorunáka „200 Sk“ je v dvoch riadkoch vpravo od portrétu. Štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu dvestokorunáka akademického maliara Emila Fulku „EF“ a značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami sú umiestnené vľavo od spodnej časti portrétu.

Na hrane dvestokorunáka je nápis do hĺbky „ĽUDOVÍT FULLA – MALIAR – GRAFIK – ILUSTRÁTOR“. Začiatok a koniec textu je oddelený značkou v tvare maliarskej palety.

Vyrobených bolo 11 300 mincí v bežnej kvalite a 2 400 kusov v špičkovej kvalite. Demonetizovaných bolo 1 800 kusov v bežnom vyhotovení.
Revidované 4.10.2012; 14.11.2012; 18.06.2013