LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 200 Sk 1998 Ján Smrek

Pamätná minca, strieborná; 100. výročie narodenia
SR2_200K19_.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#45 N#MPSK_25
Zloženie: Ag 75% Cu 25% (+1% Ag)
Hmotnosť: 20 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,8 mm (±0,15 mm)
Hrana: nápis do hĺbky „BÁSNIK JÁN SMREK – 100. VÝROČIE NARODENIA“
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 3.10.1998 [1]
do: 16.12009 [2]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Mária Poldaufová
reverz: Mária Poldaufová
Popis averz: Sediaca žena, znak a názov štátu, nominál, rok
reverz: Ján Smrek
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1998 - - 19,5 45,5 - 13,4 + 1,5p d)
p - špičková kvalita (proof)
d - 2 300 ks v bežnom vyhotovení bolo demonetizovaných [3]

Pri príležitosti 100. výročia narodenia básnika Jána Smreka bola v októbri 1998 vyhláškou Národnej banky Slovenska č. 299/1998 Z. z. vydaná pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk.

Autorkou návrhu oboch strán mince je Mária Poldaufová.

Na líci dvestokorunáka je v ľavej polovici mincového poľa vyobrazená štylizovaná postava sediacej ženy. V pravej hornej polovici mincového poľa je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky. Pod štátnym znakom je v dvoch riadkoch označenie hodnoty dvestokorunáka „200 Sk“ a pod ním linkou oddelený letopočet razby „1998“. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je v opise zľava doprava pri ľavom okraji dvestokorunáka. Iniciálky autorky návrhu dvestokorunáka sochárky Márie Poldaufovej „MP“ a značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami sú pri spodnom okraji mince vpravo od nohy sediacej ženy.

Na rube dvestokorunáka je v pravej polovici mincového poľa vyobrazený portrét básnika Jána Smreka a v ľavej polovici mincového poľa je naznačená silueta ženskej postavy. Vpravo od portrétu básnika Jána Smreka je faksimile jeho podpisu „Ján Čietek Smrek“ a pod ním sú v dvoch riadkoch letopočty „1898“ a „1982“ označujúce rok básnikovho narodenia a úmrtia.

Na hrane dvestokorunáka je nápis do hĺbky „BÁSNIK JÁN SMREK – 100. VÝROČIE NARODENIA“. Začiatok a koniec nápisu je oddelený štylizovanou značkou kvetiny.

Vyrobených bolo 13 400 mincí v bežnej kvalite a 1 500 kusov v špičkovej kvalite. Demonetizovaných bolo 2 300 kusov v bežnom vyhotovení.
Revidované 4.10.2012; 14.11.2012; 17.06.2013