LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 5 000 Sk 2004 Bardejov

Pamätná minca, zlatá; Svetové dedičstvo UNESCO
SR2_5000K6_.jpg
Foto s povolením: Mince-dukaty.cz
Katal.číslo: KM#80 N#ZSK_11
Zloženie: Au 90% Ag 7,5% Cu 2,5% (+0,1% Au)
Hmotnosť: 9,5 g (+0,08 g)
Priemer: 26 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 1,55 mm (±0,15 mm)
Hrana: vrúbkovaná
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 01.12.2004 [1]
do: 16.01.2009 [2]
Mincovňa: Varšava
Autor averz: Milan Virčík
reverz: Milan Virčík
Popis averz: Radnica, znak a názov štátu, nominál, rok
reverz: Kostol sv. Egídia
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2004 - - - 422,5 - 6,3p
p - špičková kvalita (proof)

Na pripomenutie ochrany svetového kultúrneho a prírodného dedičstva bola vyhláškou Národnej banky Slovenska č. 602/2004 Z. z. vydaná pamätná zlatá minca v nominálnej hodnote 5 000 Sk s tematikou „Svetové dedičstvo UNESCO – Bardejov, mestská pamiatková rezervácia“. Národná banka Slovenska začala mincu predávať 21.12.2004[3] za cenu 6 500 Sk (215,76 €).

Autorom návrhu oboch strán mince je Milan Virčík.

Na líci päťtisíckorunáka uprostred mincového poľa je vyobrazený fragment fasády radnice s arkierom a balustrálnym schodiskom; vľavo od fragmentu fasády radnice je štátny znak Slovenskej republiky, pod ktorým je v dvoch riadkoch označenie nominálnej hodnoty päťtisíckorunáka „5000 Sk“. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ a letopočet razby „2004“ je v polkruhu v opise zľava doprava pri okraji mince vľavo od označenia nominálnej hodnoty päťtisíckorunáka. Štylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu päťtisíckorunáka Ing. Milana Virčíka „MV“ a značka Poľskej štátnej mincovne „mW“ sú zakomponované do ľavej hornej časti fragmentu fasády radnice.

Na rube päťtisíckorunáka je zobrazený Kostol sv. Egídia, v ľavej časti doplnený detailom gotickej klenby s plastikou proroka Zachariáša z neskorogotického bočného oltára Ukrižovania. Nápis „SVETOVÉ DEDIČSTVO UNESCO“ je v opise zľava doprava v polkruhu pri spodnom okraji mince. Názov mesta „BARDEJOV“ je pod vyobrazením Kostola sv. Egídia.

Hrana päťtisíckorunáka je vrúbkovaná.

Vyrobených bolo 6 300 mincí vo vyhotovení proof.
Revidované 4.10.2012; 15.11.2012; 24.06.2013