LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 200 Sk 1996 Ozubnicová železnica

Pamätná minca, strieborná; 100. výročie otvorenia
SR2_200K12_.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#33 N#MPSK_15
Zloženie: Ag 75% Cu 25% (±0,5% Ag)
Hmotnosť: 20 g (±0,2 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,6 mm (±0,15 mm)
Hrana: do hĺbky „VYSOKÉ TATRY“
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 31.7.1996 [1]
do: 16.1.2009 [2]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Vojtech Pohanka
reverz: Vojtech Pohanka
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál, rok
reverz: Lokomotíva s vagónom, v pozadí Tatry
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1996 - - 19,5 42,25 - 22 + 1,6p d)
p - špičková kvalita (proof)
d - 6 050 ks v bežnom vyhotovení bolo demonetizovaných [3]

Pri príležitosti 100. výročia otvorenia prevádzky ozubnicovej železnice na trati Štrba – Štrbské Pleso bola koncom júla 1996 vyhláškou Národnej banky Slovenska č. 230/1996 Z. z. vydaná pamätná strieborná minca v hodnote 200 Sk.

Autorom návrhu oboch strán pamätného strieborného dvestokorunáka je Vojtech Pohanka.

Na líci pamätného dvestokorunáka je uprostred hornej časti mincového poľa umiestnený štátny znak Slovenskej republiky. Pod ním je umiestnené označenie nominálnej hodnoty dvestokorunáka „200 Sk“ s vyobrazením kvetu plesnivca alpínskeho pred číslom „200“, názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ v dvoch riadkoch a uprostred dolnej časti mince letopočet razby „1996“. Značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami je pri spodnom okraji mince.

Na rube pamätnej mince je v popredí scenérie vysokohorskej tatranskej prírody vyobrazená historická lokomotíva s otvoreným vagónom ozubnicovej železnice na trati Štrba – Štrbské Pleso. Pod vyobrazením ozubnicovej železnice je umiestnený v dvoch riadkoch text „ZUBAČKA ŠTRBA“, „ŠTRBSKÉ PLESO“ a pod ním letopočty „1896–1996“ označujúce rok otvorenia ozubnicovej železnice a 100. výročie jej prevádzky. Štylizované iniciálky mena a priezviska autora dvestokorunáka akademického sochára Vojtecha Pohanku „VP“ sú umiestnené uprostred pod letopočtami pri spodnom okraji mince.

Na hrane dvestokorunáka je dvakrát sa opakujúci text „VYSOKÉ TATRY“ oddelený drobnými kvetmi.

Vyrobených bolo 22 tisíc mincí v bežnej kvalite a 1 600 kusov v špičkovej kvalite. Demonetizovaných bolo 6 050 kusov v bežnom vyhotovení.
Revidované 4.10.2012; 13.11.2012; 17.06.2013