LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 20 h 1993 Kriváň

Obehová minca, hliníkový dvadsaťhaliernik
SR2_20h_1998.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#18 N#SK_2
Zloženie: Al 96% Mg 4% (± 0,5 % Mg)
Hmotnosť: 0,95 g (±0,05 g)
Priemer: 19,5 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 1,50 mm
Hrana: vrúbkovaná
Platnosť od: 30.9.1993 [1]
do: 31.12.2003 [2]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Drahomír Zobek
reverz: Drahomír Zobek
Popis averz: Znak a názov štátu, rok razby.
reverz: Kriváň, nominál
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1993 - - 0,59 - - 80 830 + 28,8s 
1994 - - 0,59 - - 59 990 + 19,9s 
1995 - - 1,3 - - 12s   
1996 - - 0,59 - - 19 800 + 15s   
1997 - - 0,59 - - 10 000 + 12s   
1998 - - 0,59 - - 21 000 + 12s   
1999 - - 0,59 - - 15 710 + 11,5s 
2000 - - 0,59 - - 31 120 + 18,4sp
2001 - - 0,59 3,25 - 21 920 + 12,5s 
2002 - - 0,59 1,95 - 36 300 + 16,1s 
2003 - - 3,25 - - 17s   
s - len v sade
p - z toho v špičkovej kvalite (proof) 2,9 tisíc kusov v roku 2000

Koncom septembra 1993 bola vyhláškou Národnej banky Slovenska č. 210/1993 Z. z. vydaná do obehu hliníková minca 20 halierov vzor 1993.

Autorom návrhu na obehovú mincu je Drahomír Zobek.

Na lícnej strane mince je v strede hornej polovice mincového poľa štátny znak Slovenskej republiky. Pod štátnym znakom je v dvoch riadkoch názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“. Pod názvom štátu je rok razby a pod ním značka Štátnej mincovne v Kremnici „MK“ medzi dvomi razidlami. Autorova značka „Z“ je pri spodnom okraji mince pod značkou mincovne.

Na rube dvadsaťhaliernika je v hornej polovici mincového poľa zobrazený tatranský štít Kriváň, symbol ochrany svojbytnosti slovenského národa a jeho historického územia. Uprostred mincového poľa je v dvoch riadkoch uvedené označenie hodnoty mince „20 h“. Autorova značka „Z“ je umiestnená v hornej polovici mincového poľa pri pravom okraji mince.

Hrana obehovej mince je vrúbkovaná.

Bolo vyrazený viac ako 296,7 miliónov mincí v bežnej kvalite a takmer 30 tisív v špičkovej kvalite. Yákonným platidlom boli viac ako 10 rokov.

V roku 2004 bola vydaná strieborná replika tejto mince.
Revidované 8.11.2012; 10.06.2013