LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSFR 2 Kčs 1991 Lipový list

Obehová minca, mediniklový dvojkorunák
CSFR_2K_1991_1.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#148 N#81
Zloženie: Cu 80% Ni 20%
Hmotnosť: 6 g (±2%)
Priemer: 24 mm
Hrúbka: 1,8 mm
Hrana: ornament
Platnosť od: 01.04.1991 [1]
do: 30.11.1993 [3, 4]
Mincovňa: Kremnica, Llantrisant
Autor averz: Miroslav Ronai
reverz: Josef Nálepa
Popis averz: Znak, ČSFR, rok
reverz: Nominál
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1991a - 0,78 1,63 - - 25 201
1991b - 0,78 1,63 - - 20 000
1992 - - 1,63 - - 1 051
a - Kremnica, vlys na hrane hlbší a kratšie ramená kríža.
b - Llantrisant

V priebehu roka 1991 sa podľa vyhlášky Štátnej banky československej č. 60/1991 Zb. postupne vydávali do obehu mince po 1 h, 5 h, 10 h, 20 h, 20 h, 1 Kčs, 2 Kčs a 5 Kčs so štátnym znakom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

Autorom návrhu lícnej strany dvojkorunáka je Miroslav Ronai. Je na nej uprostred štátny znak Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Nad ním je skratka názvu štátu „ČSFR“ a pod ním letopočet razby. Po stranách štátneho znaku sú tri štylizované lipové lístky. Pod letopočtom uprostred dolu je značka autora „R“.

Autorom návrhu na rubovú stranu mince je akademický sochár Josef Nálepa. Je na nej označenie hodnoty veľkou číslicou „2“ a skratka menovej jednotky „Kčs“. V ľavej časti je umiestnený štylizovaný lipový list. Autorova značka „JN“ je umiestnená vpravo od stopky štylizovaného listu. Rub mince je rovnaký ako na 2 Kčs vzor 1972, okrem kosáka, kladiva a päťcípej hviezdy, ktoré boli odstránené.

Hrana mediniklového dvojkorunáka je hladká, s opakujúcim sa ornamentom zo striedajúcich sa ležatých krížikov a oválnych čiarok.

Vyrobených bolo viac ako 46 miliónov dvojkorunákov. Zákonnými peniazmi boli viac ako 2 roky. Z obehu boli stiahnuté v roku 1993 naraz s 2 Kčs vzor 1972.
Revidované 4.10.2012; 03.06.2013