LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

200 Kč 1998 František Palacký

pamätná strieborná minca; 200. výročie narodenia
CR_200K17_.jpg
Foto s povolením: Mince-dukaty.cz
Katal.číslo: KM#31 N#MPCZ18
Zloženie: 90% Ag 10% Cu
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,4 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná
proof - hladká s nápisom
Magnetizmus: nie
Platnosť od: 10.06.1998 [1]
do:
Mincovňa: ČM Jablonec/Nisou
Autor averz: Vladimír Oppl
reverz: Vladimír Oppl
Popis averz: Názov a znak štátu, 200 Kč, perlovec
reverz: Portrét Palackého
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1998   -   -   -   18,00   10   20    
1998   -   -   -   110,00   R   3 p  
p - proof

Pri príležitosti 200. výročia narodenia významného českého historika a politika Františka Palackého bola v júni 1998 vyhláškou Českej národnej banky č. 97/1998 Sb. vydaná pamätná strieborná minca v hodnote 200 Kč. Dvestokorunák bol razený v bežnej kvalite a v špičkovej kvalite určenej pre zberateľské účely s lešteným poľom mince a matným reliéfom.

Autorom návrhu oboch strán pamätnej striebornej mince je akademický sochár Vladimír Oppl.

Na líci dvestokorunáka je štylizovaný veľký štátny znak Českej republiky. Názov štátu „ČESKÁ REPUBLIKA“ je v neuzavretom opise pri pravom, dolnom a ľavom okraji dvestokorunáka. Označenie nominálnej hodnoty mince so skratkou peňažnej jednotky „200 Kč“ je umiestnené v dvoch riadkoch pri hornom okraji dvestokorunáka uprostred nad štátnym znakom. Značka Českej mincovne v Jablonci nad Nisou, ktorá dvestokorunák razila, je umiestnená uprostred pod štátnym znakom.

Na rube dvestokorunáka je portrét Františka Palackého. Pod portrétom sú uprostred v dvoch riadkoch umiestnené letopočty „1798“ a „1998“, pri ľavom a pravom okraji dvestokorunáka je po stranách portrétu neuzavretý opis „FRANTIŠEK PALACKÝ“. Iniciálky autorovho mena „VO“ sú umiestnené pri pravom spodnom okraji dvestokorunáka vpravo od portrétu.

Minca v bežnej kvalite má hranu vrúbkovanú (250 vrúbkov[2]), minca v špičkovej kvalite má hladkú hranu s nápisom do hĺbky „ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0.900 * 13 g *“.

Vyrobených bolo 20 000 kusov v bežnej kvalite a 3 000 kusov v kvalite proof. Demonetizovaných bolo 3 737 kusov v bežnej kvalite a 359 kusov v kvalite proof.
Revidované 4.10.2012; 28.11.2013; 16.10.2016