LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SK 20 eur 2012 Trenčín

Zberateľská minca, strieborná; Pamiatková rezervácia
SK_20E3.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#121 N#SKSb10
Zloženie: Ag 92,5% Cu 7,5% (+1% Ag)
Hmotnosť: 33,63 g (+0,4 g)
Priemer: 40 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: reliéfny nápis
Farba: strieborná
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 19.03.2012[1]
do:
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Karol Ličko
reverz: Miroslav Ronai
Popis averz: Znak a názov štátu, rok
Trenčiansky hrad
reverz: Nominál, Trenčín z nadhľadu
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
201222,625,038,749,0105,9  
2012  -   -   - 55,0107,5 p

p - proof.

Limitovaný náklad v bežnom a proof vyhotovení max. 20 000 ks.


Na pripomenutie významu ochrany svetového kultúrneho a prírodného dedičstva v marci 2012 Národná banka Slovenska vydala do obehu strieborné zberateľské euromince v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou pamiatkovej rezervácie Trenčín.

Autorom výtvarného návrhu lícnej strany zberateľskej euromince je Karol Ličko. Je na nej zobrazený Trenčiansky hrad doplnený fragmentom rímskeho nápisu zachovaného na trenčianskej hradnej skale a siluetou hradieb. V spodnej časti mincového poľa je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky, nad ktorým je letopočet „2012“. Názov štátu „SLOVENSKO“ je v opise zľava doprava pod štátnym znakom. Autorova značka, štylizované iniciálky mena a priezviska autora „KL“, je pri jej pravom okraji.

Autorom návrhu rubovej strany zberateľskej euromince je Miroslav Ronai. Je na nej zobrazená pamiatková rezervácia Trenčín. Pri ľavom okraji mince je v opise zľava doprava nápis „PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA“ a pri jej pravom okraji je nápis „TRENČÍN“. Označenie nominálnej hodnoty mince „20 EURO“ je v ľavej spodnej časti mincového poľa. Značka Mincovne Kremnica (skratka „MK“ umiestnená medzi dvoma razidlami) a značka autora (štylizované iniciálky mena a priezviska autora „MR“) sú v spodnej časti mincového poľa.

Na hrane mince je reliéfny nápis „NAJKRAJŠIE HISTORICKÉ MESTÁ“. Začiatok a koniec textu je oddelený značkou v tvare štylizovaného kľúča.

Minca má štatút zákonného platidla len v Slovenskej republike.
Revidované 23.11.2013; 31.01.2016; 28.09.2017