LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SK 10 eur 2011 Ján Cikker

Zberateľská minca, strieborná; 100. výročie narodenia
SK_10E5.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#117 N#SKSb8
Zloženie: Ag 90% Cu 10% (+1% Ag)
Hmotnosť: 18 g (+0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: nápis do hĺbky
Farba: strieborná
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 20.07.2011[1]
do:
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Kliment Mitura
reverz: Kliment Mitura
Popis averz: Znak a názov štátu, rok
SND v Bratislave
reverz: Portrét J. Cikkera, nominál
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2011---30,00107,9  
2011---35,00108,9 p

p - proof.

Limitovaný náklad v bežnom a proof vyhotovení max. 20 000 ks.


Pri príležitosti 100. výročia narodenia Jána Cikkera v júli 2011 Národná banka Slovenska vydala do obehu strieborné zberateľské mince v nominálnej hodnote 10 eur.

Autorom výtvarného návrhu oboch strán zberateľskej euromince je PhDr. Kliment Mitura.

Na lícnej strane mince je zobrazená štylizovaná silueta huslí v pravej časti doplnená harfou. V spodnej časti mincového poľa je kompozícia kultúrnych stánkov, v ktorých Ján Cikker pôsobil – Slovenského národného divadla v Bratislave, Viedenskej štátnej opery a Štátnej opery v Prahe. Štátny znak Slovenskej republiky je umiestnený v hornej časti mincového poľa. Pri ľavom okraji mincového poľa je v opise zľava doprava názov štátu „SLOVENSKO“ a vpravo od neho letopočet „2011“. Značka mincovne v Kremnici (skratka „MK“ umiestnená medzi dvoma razidlami) a značka autora (štylizované iniciálky mena a priezviska autora „KM“) sú v spodnej časti mincového poľa.

Na rube zberateľskej euromince je zobrazený portrét Jána Cikkera vpravo hore kompozične doplnený časťou klavírnej klávesnice. Pod ňou je v smere zhora nadol označenie nominálnej hodnoty mince „10 EURO“. V ľavej časti mincového poľa je v smere zhora nadol umiestnené meno a priezvisko „JÁN CIKKER“ a letopočty jeho narodenia a úmrtia „1911 – 1989“.

Na hrane mince je nápis do hĺbky „● HUDBA – UNIVERZÁLNA REČ ĽUDSTVA“.

Minca má štatút zákonného platidla len v Slovenskej republike.
Revidované 22.11.2013; 29.01.2016; 29.09.2017