LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSSR 100 Kčs 1983 Samo Chalupka

Pamätná minca, strieborná; 100. výročie úmrtia
CSSR_100K16_.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM#110 N#151
Zloženie: AgCuNiZn (50+40+5+5)
Hmotnosť: 9 g (±1%)
Priemer: 29 mm
Hrúbka: 1,9 mm
Hrana: vrúbkovaná
Platnosť od: 05.05.1983 [1]
do: 30.09.2000 v SR [2]
30.06.2000 v ČRR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Štefan Novotný
reverz: Štefan Novotný
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál
reverz: Portrét S. Chalupku, rok
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1983 - - 15,6 26,- - 76 + 4 proof

Pri príležitosti 100. výročia úmrtia Sama Chalupku bola v máji 1983 vyhláškou Federálneho ministerstva financií č. 6/1983 Zb. vydaná pamätná strieborná minca 100 Kčs.

Autorom návrhu pamätného strieborného stokorunáka je Štefan Novotný.

Na líci pamätného strieborného stokorunáka je uprostred štátny znak Československej socialistickej republiky a pod ním v piatich riadkoch názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“ a označenie hodnoty „100 Kčs“.

Na rube pamätného strieborného stokorunáka je portrét Sama Chalupku v čelnom pohľade. Jeho meno „Samo Chalupka“ je v dvoch riadkoch vpravo, letopočty „1883 1983“ v dvoch riadkoch vľavo. Autorova značka „N“ je umiestnená pod portrétom.

Hrana pamätného strieborného stokorunáka je vrúbkovaná.

Vyrobených bolo 80 tisíc kusov, z toho 4 tisíc v kvalite proof. Zákonným platidlom boli viac ako 17 rokov. Platnosť všetkých pamätných strieborných mincí vydaných v ČSR po menovej reforme v roku 1953 a neskôr v ČSSR a ČSFR bola v SR [2] aj v ČR [3] ukončená až v roku 2000.
Revidované 4.10.2012; 29.05.2013