LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

10 euro SK 2012 - striebro - Anton Bernolák

250. výročia narodenia Antona Bernoláka
SK 10E8.png
Foto:NBS
Katal.číslo: KM#124
Zloženie: Ag 90% Cu 10% (±1% Ag)
Hmotnosť: 18 g (±0,4 g)
Priemer: 34 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: nápis do hĺbky
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 18.09.2012 [1]
do:
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Pavel Károly
reverz: Pavel Károly
Popis averz: Znak a názov štátu, rok
brko, spis Etymologia
reverz: Nominál, portrét A. Bernoláka
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2012 11,63 13,38 17,00 24,00 10 5,2  
2012 - - - 31,50 10 6,95p

p - proof.

Limitovaný náklad v bežnom a proof vyhotovení max. 20 000 ks.


Pri príležitosti 250. výročia narodenia Antona Bernoláka v septembri 2012 Národná banka Slovenska vydala do obehu strieborné zberateľské mince v nominálnej hodnote 10 eur.

Autorom výtvarného návrhu oboch strán mince je Pavel Károly.

Na lícnej strane zberateľskej euromince sú zobrazené historické reálie spojené so životom a dielom Antona Bernoláka – titulná strana zo spisu „Etymologia vocum Slavicarum“, ktorú dopĺňa faksimile jeho podpisu a vtáčie brko na písanie. Pri pravom okraji mince je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky, nad ktorým je letopočet „2012“. Názov štátu „SLOVENSKO“ je v opise v spodnej časti mincového poľa.

Na rube zberateľskej euromince je zobrazený portrét Antona Bernoláka vkomponovaný do písmovej štruktúry, ktorú prevažne tvoria názvy jeho jazykovedných diel. Pri ľavom okraji mince je v dvoch riadkoch označenie nominálnej hodnoty zberateľskej euromince „10 EURO“. V spodnej časti mincového poľa je v opise meno a priezvisko „ANTON BERNOLÁK“ a nad ním letopočty jeho narodenia a úmrtia „1762 – 1813“. Značka Mincovne Kremnica, skratka „MK“ umiestnená medzi dvoma razidlami, je vľavo od portrétu. Autorova značka, štylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu mince „PK“, je vpravo od neho.

Na hrane zberateľskej euromince je reliéfny nápis do hĺbky „TU MÁTE SLOVO MOJE O REČI VAŠEJ“. Začiatok a koniec nápisu je oddelený lipovým listom.

Minca má štatút zákonného platidla len v Slovenskej republike.
Revidované 23.11.2013; 01.02.2016