LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČR 200 korún 1996 Česká filharmónia

Pamätná minca, strieborná; 100. výročie začatia činnosti
CR_200K8_.jpg
Foto s povolením: Mince-dukaty.cz
Katal.číslo: KM#22 N#MPCZ9
Zloženie: 90% Ag, 10% Cu (+1% Ag)
Hmotnosť: 13 g (+0,26 g)
Priemer: 31 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 2,3 mm (±0,15 mm)
Hrana: bk - vrúbkovaná,
proof - hladká
Farba: strieborná
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 13.12.1995[1]
do:
Mincovňa: ČM Jablonec/Nisou
Autor averz: Vladimír Oppl
reverz: Vladimír Oppl
Popis averz: Názov a znak štátu, 200 Kč, 1996
reverz: Priečelie budovy Rudolfína
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1996--- 20,001024,5  
1996---318,00 R 2,5 p
p - proof

Pri príležitosti 100. výročia začatia činnosti Českej filharmónie bola v decembri 1995 vyhláškou Českej národnej banky č. 267/1995 Sb. vydaná pamätná strieborná minca v hodnote 200 Kč. Dvestokorunák bol razený v bežnej kvalite a v špičkovej kvalite určenej pre zberateľské účely s lešteným poľom mince a matným reliéfom.

Autorom návrhu oboch strán pamätnej striebornej mince je akademický sochár Vladimír Oppl.

Na líci dvestokorunáka je veľký štátny znak Českej republiky. Názov štátu „ČESKÁ REPUBLIKA“ je v neuzatvorenom opise pod štátnym znakom. Pod štátnym znakom uprostred je v dvoch riadkoch označenie nominálnej hodnoty mince so skratkou peňažnej jednotky „200 Kč“. V neuzatvorenom opise nad štátnym znakom je letopočet razby dvestokorunáka „1996“. Značka Českej mincovne v Jablonci nad Nisou, ktorá dvestokorunák razila, je umiestnená uprostred pod letopočtom razby.

Na rube dvestokorunáka je na pozadí štylizovanej budovy Rudolfína zátišie symbolizujúce hudbu, vytvorené štylizovanými hudobnými nástrojmi. Pri spodnom okraji dvestokorunáka je v neuzatvorenom opise text „ČESKÁ FILHARMONIE“, pri hornom okraji dvestokorunáka sú tiež v neuzatvorenom opise letopočty „1896◦1996“. Iniciály autora „VO“ sú umiestnené zdola nahor v ľavej spodnej časti budovy Rudolfína nad písmenom „S“ v slove „ČESKÁ“.

Minca v bežnej kvalite má hranu vrúbkovanú (250 vrúbkov[2]), minca v špičkovej kvalite má hladkú hranu.

Vyrobených bolo 24 500 kusov v bežnej kvalite a 2 500 kusov v kvalite proof. Demonetizovaných[3] bolo 5 889 kusov v bežnej kvalite a 5 kusov v kvalite proof.
Revidované 4.10.2012; 28.11.2013; 16.10.2016; 05.02.2020