LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSSR 10 Kčs 1964 SNP

Pamätná minca, strieborná; 20. výročie
CSSR_10K__1964.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#56 N#108 BJ#75
Zloženie: AgCuNiZn (50+40+5+5)
Hmotnosť: 12 g (±1%)
Priemer: 30 mm
Hrúbka: 2,2 mm
Hrana: SLOVENSKE NARODNE POVSTANIE
Platnosť od: 12.08.1964 [1]
do: 30.09.2000 v SR [2]
30.06.2000 v ČRR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Adolf Havelka
reverz: Zdeněk Kolářský
Popis averz: Znak a názov štátu
reverz: Nominál, ruky, SNP
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1964 - 4,55 7,15 - - 120

K oslavám 20. výročia Slovenského národného povstania bola v auguste 1964 vyhláškou ministra financií č. 164/1964 Zb. vydaná pamätná strieborná minca 10 Kčs.

Autorom lícnej strany pamätného strieborného desaťkorunáka je Adolf Havelka. Je na nej štátny znak, pod ktorým je autorova značka „A.H.“. V opise je text „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“.

Autorom rubovej strany mince je Zdeněk Kolářský. Sú na nej znázornené tri ruky so symbolmi priemyslu, poľnohospodárstva a pracujúcej inteligencie - ozubeného kolesa, obilného klasu a logaritmického pravítka s kružidlom, doplnenými lipovou ratolesťou so stuhou. Vpravo hore je označenie hodnoty mince „10“, vľavo dole na stuhe letopočet „1944-1964“, vpravo dole tak isto na stuhe skratka Slovenského národného povstania „SNP“ a pod ňou meno autora „KOLÁŘSKÝ“.

Hrana desaťkorunáka je hladká s nápisom „SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE“, ktorý je vyhotovený vlisom.

Vyrobených bolo 120 tisíc kusov. Zákonným platidlom boli 36 rokov až do roku 2000, v ktorom bola v SR [2] aj v ČR [3] zrušená platnosť všetkých pamätných strieborných mincí vydaných po menovej reforme v r. 1953 v ČSR, ČSSR a ČSFR.
Revidované 4.10.2012; 14.5.2013