LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSSR 5 d 1978 Karol IV.

Obchodná minca, zlatý päťdukát; 600. výročie úmrtia
CSSR_5d_.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: X#M30 N#138c
Zloženie: Au 98,6% Cu 1,4%
Hmotnosť: 17,455 g (±0,1%)
Priemer: 34 mm
Hrúbka:
Hrana: jemne vrúbkovaná
Platnosť od:
do:
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Zdeněk Kolářský
reverz: Zdeněk Kolářský
Popis averz: Znak a názov štátu, rok
reverz: Kľačiaci Karol IV, Václav
5 Dukát [4]
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1978 - 600 880 - - 3,646

Pri príležitosti 600. výročia úmrtia Karola IV. začali podľa nariadenia vlády č. 57/1978 Zb. v Kremnici raziť československý 1 dukát, 2 dukát, päťdukát a 10 dukát. Pri tejto príležitosti bola vydaná aj strieborná 100 Kčs pamätná minca.

Autorom návrhu na zlatý päťdukát je akademický sochár Zdeněk Kolářský.

Na lícnej strane päťdukáta je umiestnený štátny znak Československej socialistickej republiky. Názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“ je v opise sprava dole v uzavretom kruhu. Po stranách štátneho znaku sú zdvojené kruhové úseče. Uprostred pod štátnym znakom je letopočet razby „1978“, pod ním hodnotové číslo „5“.

Na rubovej strane mince je zobrazený ústredný motív pečatidla univerzitnej obce pražskej univerzity z polovice 14. storočia, na ktorom Karol IV. odovzdáva kniežaťu Václavovi zakladaciu listinu univerzity. Po stranách sú symboly jednotlivých fakúlt. V opise zľava hore je latinský text „UNIVERSITAS CAROLINA PRAGENSIS“. Dole pri okraji je letopočet „1348“. Autorova značka „zk“ je umiestnená vpravo od podstavca s postavami.

Hrana zlatého päťdukáta je jemne vrúbkovaná.

Pre tieto päťdukáty (s obsahom rýdzeho zlata 17,2120 g) bol nariadením vlády č. 57/1978 Zb. stanovený limit 10 000 kusov, ktorý nebol naplnený. Vyrazených bolo len 8 tisíc kusov. V auguste 1997 [3] bolo 4 354 kusov fyzicky zničených, zostalo 3 646 kusov.

Päťdukáty neboli súčasťou sústavy zákonných peňazí.
Revidované 4.10.2012; 30.05.2013