LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSSR 50 Kčs 1986 Praha

Pamätná minca, strieborná; mestská pamiatková rezervácia
CSSR_50K16_.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM#121 N#162
Zloženie: AgCuNiZn (50+40+5+5)
Hmotnosť: 7 g (±1%)
Priemer: 27 mm
Hrúbka: 1,7 mm
Hrana: vrúbkovanie
Platnosť od: 27.02.1986 [1]
do: 30.09.2000 v SR [2]
30.06.2000 v ČRR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Ladislav Kozák
reverz: Ladislav Kozák
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál, rok
reverz: Praha, Karlov most, Hradčany
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1986 - - 7,8 16,25 - 68,8 + 10 proof

Na pripomenutie významu kultúrneho odkazu našich predkov a starostlivosti štátu o zachovanie významných architektonických celkov bola koncom februára 1986 vyhláškou Federálneho ministra financií č. 7/1986 Zb. vydaná pamätná strieborná minca 50 Kčs s motívom mestskej pamiatkovej rezervácie Praha. Súčasne s touto mincou boli vydané pamätné strieborné päťdesiatkorunáky s motívom Bratislavy, Českého Krumlova, Telče a Levoče.

Autorom návrhu na pamätný strieborný päťdesiatkorunák je akademický sochár Ladislav Kozák.

Na líci päťdesiatkorunáka je uprostred štátny znak Československej socialistickej republiky a okolo neho v neuzavrenom opise názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Pod štátnym znakom je vo dvoch riadkoch označenie hodnoty „50 Kčs“ a letopočet „1986“.

Na rube päťdesiatkorunáka je v popredí renesančná fontána, štylizácia Karlovho mosta a Vltavy. Nad mostom je zoskupenie historických budov znázorňujúcich architektonické slohy. Vľavo je barokový chrám sv. Mikuláša na Malej Strane, uprostred renesančný letohrádok Belveder a vpravo románska bazilika sv. Jiří. Nad nimi dominuje panoráma Hradčian s gotickou katedrálou sv. Víta. Názov mesta „PRAHA“ je umiestnený dole. Autorova značka „LK“ je umiestnené v ľavom mostnom oblúku.

Hrana mince je vrúbkovaná.

Vyrobených bolo takmer 79 tisíc kusov, z toho 10 tisíc v kvalite proof. Zákonným platidlom boli viac ako 14 rokov. Platnosť všetkých pamätných strieborných mincí vydaných v ČSR po menovej reforme v roku 1953 a neskôr v ČSSR a ČSFR bola v SR [2] aj v ČR [3] ukončená až v roku 2000.
Revidované 4.10.2012; 26.05.2013