LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 500 Sk 2001 Malá Fatra

Pamätná minca, strieborná; ochrana prírody a krajiny
SR2_500K6_.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#56 N#MPSK_33
Zloženie: Ag 92,5% Cu 7,5% (+1%)
Hmotnosť: 33,63 g (+0,4 g)
Priemer: 40 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 3,2 mm (±0,15 mm)
Hrana: reliéfny nápis „OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY“
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 18.05.2001 [1]
do: 16.01.2009 [2]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Patrik Kovačovský
reverz: Patrik Kovačovský
Popis averz: Znak a názov štátu, 4 krát fúzač alpský, rok
reverz: Črievičník papučkový, nominál
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2001 - - 71,5 104,- - 10,2 + 1,8p d)
p - špičková kvalita (proof)
d - 400 ks v bežnom vyhotovení bolo demonetizovaných [3]

Na pripomenutie významu ochrany prírody a krajiny bola v máji 2001 vyhláškou Národnej banky Slovenska č. 176/2001 Z. z. vydaná pamätná strieborná minca v hodnote 500 Sk s tematikou ochrany prírody a krajiny – Národný park Malá Fatra.

Autorom návrhu oboch strán mince je Patrik Kovačovský.

Na líci päťstokorunáka je uprostred mincového poľa umiestnený štátny znak Slovenskej republiky, okolo ktorého je v pravidelnej horizontálnej a vertikálnej kompozícii štyrikrát vyobrazený fúzač alpský. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je v opise zdola nahor pri okraji mince. Letopočet razby „2001“ je v rozdelenom riadku pod horizontálnym vyobrazením fúzača alpského. Štylizované iniciálky autora návrhu päťstokorunáka Mgr. art. Patrika Kovačovského „PK“ sú na pravej strane a značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami na ľavej strane spodnej časti mincového poľa.

Na rube päťstokorunáka je vyobrazený kvet črievičníka papučkového. V hornej polovici mincového poľa je vyobrazená časť koruny stromu s pohľadom na Veľký Rozsutec. Názov národného parku je v opise zľava doprava, a to tak, že slová „NÁRODNÝ PARK“ sú pri hornom okraji mince a slová „MALÁ FATRA“ sú pri spodnom okraji mince. V pravej dolnej štvrtine mincového poľa je v dvoch riadkoch označenie hodnoty päťstokorunáka „500 Sk“.

Na hrane päťstokorunáka je plastický nápis „OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY“, pred ktorým je vyobrazená značka v tvare štylizovaného pohoria.

Vyrobených bolo 10 200 mincí v bežnej kvalite a 1 800 kusov v špičkovej kvalite. Demonetizovaných bolo 400 kusov v bežnom vyhotovení.
Revidované 4.10.2012; 14.11.2012; 19.06.2013