LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SK 100 eur 2013 Maximilián

Zberateľská minca, zlatá; 450. výročie korunovácie
SK_100E3.jpg
Foto: Mincovňa Kremnica
Katal.číslo: KM#132 N#SKSbZ4
Zloženie: Au 90% Ag 7,5% Cu 2,5% (±1% Au)
Hmotnosť: 9,5 g (±0,08 g)
Priemer: 26 mm (±0,1 mm)
Hrúbka:
Hrana: vrúbkovaná
Farba: zlatá
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 18.11.2013[1]
do:
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Karol Ličko
reverz: Karol Ličko
Popis averz: Názov a znak štátu, rok,
nominál, kráľovská koruna
reverz: portrét kráľa Maximiliána
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2013---420,00R4,3 p

p - proof.

Limitovaný náklad v bežnom a proof vyhotovení max. 6 000 ks.


Pri príležitosti 450. výročia korunovácie Maximiliána v Bratislave v novembri 2013 Národná banka Slovenska vydala do obehu zlaté zberateľské mince v nominálnej hodnote 100 eur.

Autorom výtvarného návrhu oboch strán mince je Karol Ličko.

Na lícnej strane zberateľskej euromince je zobrazená uhorská kráľovská koruna, ktorá je po oboch stranách kompozične doplnená perlovcom. V spodnej časti mincového poľa je dobové zobrazenie Bratislavského hradu. Pri pravom okraji mince je štátny znak Slovenskej republiky. V opise zľava doprava je názov štátu „SLOVENSKO“ a označenie nominálnej hodnoty „100 EURO“. Letopočet „2013“ je umiestnený pod uhorskou kráľovskou korunou. Značka Mincovne Kremnica (skratka „MK“ umiestnená medzi dvoma razidlami) a značka autora (štylizované iniciálky mena a priezviska autora „KL“) sú umiestnené v ľavej časti mincového poľa vedľa uhorskej kráľovskej koruny.

Na rube zberateľskej euromince je zobrazený portrét kráľa Maximiliána, ktorý je kompozične doplnený dobovým zobrazením korunovačného Dómu svätého Martina, korunovačným jablkom a po obvode perlovcom. Vedľa portrétu je umiestnený letopočet korunovácie „1563“. V opise zľava doprava sú nápisy „KORUNOVÁCIA MAXIMILIÁNA“ a „BRATISLAVA“, ktoré sú od seba oddelené grafickou značkou.

Hrana zberateľskej euromince je vrúbkovaná. Na oboch stranách mince je plochá obruba.

Minca má štatút zákonného platidla len v Slovenskej republike.
Revidované 23.11.2013; 03,02,2016; 26.09.2017