LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSSR 50 Kčs 1987 Kôň Przewalského

Pamätná minca, strieborná; ohrozené druhy zvierat
CSSR_50K18_.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#127 N#169
Zloženie: AgCuNiZn (50+40+5+5)
Hmotnosť: 7 g (±1%)
Priemer: 27 mm
Hrúbka: 1,7 mm
Hrana: vrúbkovaná
Platnosť od: 15.05.1987 [1]
do: 30.09.2000 v SR [2]
30.06.2000 v ČRR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Anton Gábrik
reverz: Anton Gábrik
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál, rok
reverz: Žriebä a kobyla koňa Przewalského
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1987 - - 35,75 45,5 - 55 + 5 proof

Na pripomenutie trvalej starostlivosti o zachovanie ohrozených druhov zvierat a úspechov pražskej Zoologickej záhrady v chove divokých koní Przewalského bola v máji 1987 vyhláškou Federálneho ministerstva financií č. 34/1987 Zb. vydaná pamätná strieborná minca 50 Kčs.

Autorom návrhu na pamätný strieborný päťdesiatkorunák je Anton Gábrik.

Na líci päťdesiatkorunáka je uprostred štátny znak Československej socialistickej republiky a okolo neho v neuzavrenom opise názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Pod štátnym znakom je v dvoch riadkoch označenie hodnoty „50 Kčs“ a letopočet „1987“.

Na rube päťdesiatkorunáka je vyobrazené žriebä a kobyla koňa Przewalského. V dolnej časti je v dvoch riadkoch český názov „KŮŇ PŘEVALSKÉHO“ a latinský názov „EQUUS PRZEWALSKII“. Autorova značka „AG“ je nad názvom „KŮŇ PŘEVALSKÉHO“ vpravo.

Hrana mince je vrúbkovaná.

Vyrobených bolo 60 tisíc kusov, z toho 5 tisíc v kvalite proof. Zákonným platidlom boli viac ako 13 rokov. Platnosť všetkých pamätných strieborných mincí vydaných v ČSR po menovej reforme v roku 1953 a neskôr v ČSSR a ČSFR bola v SR [2] aj v ČR [3] ukončená až v roku 2000.
Revidované 4.10.2012; 26.05.2013