LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSR 5 Kč 1925 Továreň

Obehová minca, mediniklový päťkorunák
CSR1_5K.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM#10 N#8 BJ#8
Zloženie: Cu 75% Ni 25%
Hmotnosť: 10 g
Priemer: 30 mm
Hrúbka: 1,9 mm
Hrana: vrúbkovaná
Farba: strieborná
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 23.7.1925 [3]
do: 30.6.1931 [7]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Otto Gutfreund
reverz: Otto Gutfreund
Popis averz: Názov a znak štátu, rok
reverz: Továreň, nominál
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1925  2,5  5,-  18,- - - 16 475
1926  3,1  7,5  22,- - -  8 912
1927 21,- 96,- 190,- - -  4 614
Najvzácnejší je rok 1927.

Mediniklové päťkorunáky začala mincovňa v Kremnici raziť v roku 1925. Do obehu sa dostali koncom júla 1925. V rokoch 1926 a 1927 sa robili len dorazby mincí. Vydanie tejto mince na základe zákona č. 218/1924 Zb. bolo pokračovaním (zavŕšením) budovania sústavy drobných mincí, ktorej súčasťou už boli 2, 5, 10, 20 a 50 halierniky a 1-korunáky.

Autorom návrhu oboch strán mince je Otto Gutfreund.

Na lícnej strane mince je malý znak republiky Československej a v opise do kruhu zľava je text „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ“. Rok výroby je uvedený pod štátnym znakom dole.

Na rubovej strane mince je dominantná číslica „5“, vpravo nad ňou je skratka koruny československej „Kč“, pod ňou je značka autora „G“, v pozadi je továrenská budova s komínmi, vysokou pecou a ťažnou vežou.

Hrana je vrúbkovaná. Na oboch stranách mince je plochá obruba. Okolo obruby je na oboch stranách mince perlovec.

Štátne a iné verejné pokladnice prijímali päťkorunáky bez obmedzenia na množstvo. V súkromnom platobnom styku nikto nebol povinný prijať viac päťkorunákov ako za 250 Kč.

Mediniklové päťkorunáky razili v Kremnici v rokoch 1925 - 1927. Bolo ich vyrazených viac ako 30 mil. kusov. V obehu boli takmer šesť rokov.

Od r. 1928 boli mediniklové päťkorunáky postupne sťahované z obehu a nahradzované striebornými [5, 6] .

Po vzniku ČSR dočasne platili aj rakúsko-uhorské (strieborné) päťkorunáky, ktoré stratili platnosť v r. 1928.
Existujú sporné údaje o dátume, odkedy bola minca platná, o zložení mince a ako správne písať meno jej autora.
Revidované 27.9.2012; 10.12.2012; 3.7.2014