LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSR 5 h 1977 Päť halierov

Obehová minca, hliníkový päťhaliernik
CSSR_5h2_1986.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#86 N#70 BJ#52
Zloženie: Al 98% Mg 2%
Hmotnosť: 0,75 g (±2,5%)
Priemer: 16,2 mm
Hrúbka: 1,6 mm
Hrana: hladká
Platnosť od: 01.07.1977 [1]
do: 31.07.1993 v SR [2]
30.04.1993 v ČR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: František David
reverz: František David
Popis averz:
reverz:
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1977 - 0,13 0,33 - 26 710
1978 - 0,13 0,33 - 51 110
1979 - 0,13 0,33 - 72 380
1980 - - 0,33 - 51
1981 - - 0,65 - 66
1982 - - 1,3 - 54
1983 - - 0,65 - 60
1984 - - 0,98 - 40
1985 - - 0,98 - 40
1986 - 0,13 0,33 - 20 020
1987 - 0,13 0,46 - 520
1988 - 0,13 0,33 - 8 030
1989 - 0,13 0,65 - 110
1990 - 0,13 0,33 - 13 950

Minca bola daná do obehu 1.7.1977 vyhláškou m.f. č. 33/1977.

Autorom mince je František David.

Na lícnej strane je štátny znak, v opise je názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Pod štátnym znakom je rok výroby.

Na rube päťhaliernika je nominálna hodnota mince - veľká číslica „5“ a pod ňou je písmeno „h“. Nad číslicou je päťcípa hviezda. Tesne pod číslicou, vľavo od písmena „h“, je autorova značka „D“.

Hrana je hladká. Na oboch stranách mince je plochá obruba.

Staršie 5 h vzoru 1953 a 1962 dočasne zostali v obehu.

Tieto päťhalierniky platili aj v ČSFR a po jej zániku dočasne aj v SR a ČR. V obehu boli 16 rokov. Spolu bolo vydaných viac ako 193 mil. kusov týchto päťhaliernikov.
Revidované 4.10.2012; 12.5.2013