LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 10 000 Sk 2003 Vznik SR

Pamätná minca, bimetalová; 10. výročie
SR2_10000K1_.jpg
Foto s povolením: Mince-dukaty.cz
Katal.číslo: KM 64; Novotný ZSK 8
Zloženie: Au 90% Ag 7,5% Cu 2,5%; Pd 99,9% (+1% Au)
Hmotnosť: 18,835 g (+0,06 g)
Priemer: 40 mm (±0,1 mm) (opísaný priemer)
Hrúbka: 1,75 mm (±0,25 mm)
Hrana: prerušovane vrúbkovaná
Magnetizmus: nie
Tvar: štvorec so zaoblenými vrcholmi
Platnosť od: 07.12.2002 [1]
do: 16.01.2009 [2]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Ľudmila Cvengrošová
reverz: Ľudmila Cvengrošová
Popis averz: Hlava dievčaťa, znak a názov štátu, rok
reverz: Bratislavský hrad, mapa SR, nominál
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2003 - - - 1007,5 - 6p   
p - špičková kvalita (proof)

Pri príležitosti 10. výročia vzniku Slovenskej republiky bola vyhláškou Národnej banky Slovenska č. 329/1999 Z. z. vydaná pamätná bimetalová minca v hodnote 10 000 Sk. Národná banka Slovenska začala mincu predávať 16.12.1999[3] za cenu 12 tisíc Sk (398,33 €).

Desaťtisíckorunák má tvar štvorca so zaoblenými vrcholmi. Je zo zlatej štvorcovej platničky zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov zlata, 75 dielov striebra a 25 dielov medi; do stredu tejto platničky je vložená okrúhla paládiová platnička s rýdzosťou 999. Strana štvorca je dlhá 29,5 mm, opísaný priemer mince je 40,0 mm, priemer paládiovej platničky je 11,0 mm, polomer zaoblenia vrcholov je 2,0 mm a hrúbka mince je 1,75 mm. Povolená horná a dolná odchýlka v opísanom priemere mince je 0,1 mm, v rozmere mince 0,1 mm a v hrúbke 0,25 mm. Hmotnosť desaťtisíckorunáka je 18,835 g, povolená horná odchýlka v celkovej hmotnosti je 0,06 g. Hmotnosť zlatej platničky je 17,280 g a paládiovej platničky 1,555 g. Povolená horná odchýlka v hmotnosti zlatej platničky je 0,04 g, v hmotnosti paládiovej platničky 0,02 g a v obsahu zlata je povolená horná odchýlka 10/1000.

Autorkou návrhu oboch strán mince je Ľudmila Cvengrošová.

Na líci desaťtisíckorunáka je uprostred mincového poľa na okrúhlej paládiovej platničke vyobrazená hlava dievčaťa, okolo ktorej je na zlatej platničke v opise zľava doprava názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“. Štátny znak Slovenskej republiky je umiestnený pod okrúhlou paládiovou platničkou pri spodnom vrchole a letopočet razby „2003“ je pri hornom vrchole mince. Nad ním a pri bočných vrcholoch mince sú vyobrazené lipové listy.

Na rube desaťtisíckorunáka je uprostred mincového poľa na okrúhlej paládiovej platničke vyobrazená silueta bratislavského hradu, okolo ktorej je na zlatej platničke v opise text „o 10 ROKOV o SLOVENSKEJ REPUBLIKY“ tak, že slová „o 10 ROKOV o“ sú zľava doprava v hornej časti a slová „SLOVENSKEJ REPUBLIKY“ zľava doprava v dolnej časti zlatej platničky. V pozadí je obrys mapy Slovenskej republiky, ktorý v ľavej časti dopĺňa prezidentská štandarda s lipovým listom a v pravej časti lipová ratolesť. Pri hornom vrchole mince sú lipovým listom oddelené letopočty „1993“ a „2003“ označujúce rok vzniku Slovenskej republiky a rok jej desiateho výročia. Označenie nominálnej hodnoty desaťtisíckorunáka „10 000 Sk“ je v dvoch riadkoch pri spodnom vrchole mince; nad označením nominálnej hodnoty vľavo je značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami a vpravo sú umiestnené štylizované iniciálky autorky výtvarného návrhu akademickej sochárky Ľudmily Cvengrošovej „cv.“.

Hrana desaťtisíckorunáka je prerušovane vrúbkovaná. Striedajú sa tri vrúbkované polia s dvoma hladkými poľami. Hrany zaoblených vrcholov sú hladké.

Vyrobených bolo 6 tisíc mincí vo vyhotovení proof.
Revidované 4.10.2012; 14.11.2012; 24.06.2013