LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSSR 10 Kčs 1966 Veľká Morava

Pamätná minca, strieborná; medzinárodný kongres archeológov
CSSR_10K2_.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#61 N#111 BJ#78
Zloženie: AgCuNiZn (50+40+5+5)
Hmotnosť: 12 g (±1%)
Priemer: 30 mm
Hrúbka: 2,2 mm
Hrana: ornament
Platnosť od: 28.07.1966 [1]
do: 30.09.2000 v SR [2]
30.06.2000 v ČRR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Luboš Růžička, Jan Solpera
reverz: Luboš Růžička, Jan Solpera
Popis averz: Znak a náz štátu, rok
reverz: Nominál, sokoliar, obrys chrámu
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1966 - 5,2 8,45 16,25 115 + 5 proof

Pri príležitosti začatia medzinárodného kongresu archeológov v ČSSR v auguste 1966 bola vyhláškou ministra financií č. 61/1966 Zb. vydaná pamätná strieborná minca 10 Kčs pripomínajúca význam veľkomoravského štátneho útvaru.

Autormi mince sú akademický sochár Luboš Růžička a akademický maliar Jan Solpera.

Na lícnej strane desaťkorunáka je štátny znak, v opise je názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Pod štátnym znakom je rok výroby.

Na rube mince je plaketa s motívom sokoliara na koni, ktorá pochádza z archeologických nálezov v Starom Meste na Morave a pod ňou obrys základov kresťanského chrámu v Pohansku pri Břeclave. V ľavej dolnej časti je nápis „VELKÁ MORAVA - 1100 LET“. Označenie hodnoty „10“ je vpravo hore. Mená autorov návrhu mince „RŮŽIČKA-SOLPERA“ sú pod obrysom chrámu.

Hrana mince je hladká s opakujúcim sa ornamentom kosoštvorec-elipsa, ktorý je vyhotovený vlisom.

Vyrobených bolo 120 tisíc kusov, z toho 5 tisíc v kvalite proof. Zákonným platidlom boli 34 rokov až do roku 2000, v ktorom bola v SR [2] aj v ČR [3] zrušená platnosť všetkých pamätných strieborných mincí vydaných po menovej reforme v r. 1953 v ČSR, ČSSR a ČSFR.
Revidované 4.10.2012; 16.05.2013