LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 500 Sk 2006 Muránska planina

Pamätná minca, strieborná; ochrana prírody a krajiny
SR2_500K8_.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#84 N#MPSK_48
Zloženie: Ag 92,5% Cu 7,5% (+1% Ag)
Hmotnosť: 33,63 g (+0,4 g)
Priemer: 40 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 3,15 mm (±0,15 mm)
Hrana: reliéfny nápis „OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY“
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 01.03.2006 [1]
do: 16.01.2009 [2]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Karol Ličko
reverz: Karol Ličko
Popis averz: Muránsky hrad, lykovec, znak a názov štátu, rok
reverz: Pár koní, nominál
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2006 - - - 84,5 - 4,3 + 2,8p
p - špičková kvalita (proof)

Na pripomenutie významu ochrany prírody a krajiny bola začiatkom marca 2006 vyhláškou Národnej banky Slovenska č. 88/2006 Z. z. vydaná pamätná strieborná minca v nominálnej hodnote 500 Sk s tematikou ochrany prírody a krajiny – Národný park Muránska planina.

Autorom návrhu oboch strán mince je Karol Ličko.

Na líci päťstokorunáka v spodnej časti mincového poľa sú vyobrazené kvety lykovca muránskeho a nad nimi časť zrúcanín Muránskeho hradu. V spodnej časti vľavo od vyobrazenia kvetov lykovca muránskeho je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky. Nad ním je smerom zdola nahor a v hornej časti smerom zľava doprava názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“. Letopočet razby „2006“ je pri spodnom okraji päťstokorunáka a štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu päťstokorunáka sochára Karola Lička a značka Mincovne Kremnica, štátny podnik „MK“ medzi dvoma razidlami sú vpravo pod vyobrazením časti zrúcanín Muránskeho hradu.

Na rube päťstokorunáka je vyobrazený pár koní norika muránskeho typu a nad ním časť panorámy Muránskej planiny, ktorú dotvára názov národného parku „NÁRODNÝ PARK MURÁNSKA PLANINA“, ktorý je umiestnený tak, že slová „NÁRODNÝ PARK“ sú vľavo zdola nahor a slová „MURÁNSKA PLANINA“ sú zľava doprava v hornej časti. Pri pravom spodnom okraji mince je v dvoch riadkoch umiestnené označenie nominálnej hodnoty päťstokorunáka „500 Sk“.

Na hrane päťstokorunáka je reliéfny nápis „OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY“. Začiatok a koniec textu je oddelený vyobrazením štylizovaného kvetu lykovca muránskeho.

Vyrobených bolo 4 300 mincí v bežnej kvalite a 2 800 kusov v špičkovej kvalite.
Revidované 4.10.2012; 15.11.2012; 20.06.2013