LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 2 000 Sk 2000 Bimilénium

Pamätná minca, strieborná; Jubilejný rok 2000
SR2_2000K_.jpg
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#51 N#MPSK_30
Zloženie: Ag 99,9%
Hmotnosť: 124,414 g (+2 g)
Priemer: 65 mm (-0,5 mm)
Hrúbka: 5,1 mm (±0,2 mm)
Hrana: hladká
Magnetizmus: nie
Tvar: osemhran
Platnosť od: 10.12.1999 [1]
do: 16.01.2009 [2]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Štefan Novotný
reverz: Štefan Novotný
Popis averz: Časť krídla Niké, znak a názov štátu, nominál
reverz: Štylizovaný kalich, rok
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2000 - - - 585,- - 4p   
p - špičková kvalita (proof)

Pri príležitosti roku 2000 - bimilénia bola vyhláškou Národnej banky Slovenska č. 330/1999 Z. z. vydaná pamätná strieborná minca v hodnote 2 000 Sk v tvare osemhranu. Národná banka Slovenska začala mincu predávať 22.12.2008.[3]

Autorom návrhu oboch strán mince je Štefan Novotný.

Na líci dvetisíckorunáka na pozadí časti krídla bohyne víťazstva Niké, symbolizujúceho vzostup Slovenska k vlastnej štátnosti a vstup do nového tisícročia, sú od spodného okraja smerom k hornému okraju mince vyobrazené postavy významných osobností a symboly cesty Slovenska k samostatnosti s centrálne umiestneným štátnym znakom Slovenskej republiky v hornej časti. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je v dvoch riadkoch v pravej hornej polovici mince a pod ním v dvoch riadkoch je označenie hodnoty dvetisíckorunáka „2000 Sk“. Pri ľavom okraji dvetisíckorunáka v smere zdola nahor je v opise latinský text „QUID DURAT VINCIT“. Štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu dvetisíckorunáka sochára Štefana Novotného „N“ a značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami sú pod skratkou názvu peňažnej jednotky.

Na rube dvetisíckorunáka sú v kompozícii štylizovaného kalicha vyobrazené historické fragmenty rôznych epoch kresťanskej architektúry s centrálne umiestnenou postavou Krista. V spodnej časti je umiestnená symbolická betlehemská hviezda s latinským nápisom „AD MM“, ktorý označuje letopočet razby. Letopočet „2000“ a text „BIMILÉNIUM“ sú v dvoch riadkoch nad betlehemskou hviezdou.

Hrana dvetisíckorunáka je hladká.

Vyrobených bolo 4 tisíc mincí vo vyhotovení proof.
Revidované 4.10.2012; 14.11.2012; 21.06.2013