LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSSR 50 Kčs 1988 J. Jánošík

Pamätná minca, strieborná; 300. výročie narodenia
CSSR_50K19_.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM#129 N#172
Zloženie: AgCuNiZn (50+40+5+5)
Hmotnosť: 7 g (±1%)
Priemer: 27 mm
Hrúbka: 1,7 mm
Hrana: vrúbkovaná
Platnosť od: 01.05.1988 [1]
do: 30.09.2000 v SR [2]
30.06.2000 v ČRR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Ján Kulich
reverz: Ján Kulich
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál
reverz: Postava j. Jánošíka, rok
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1988 - - 9,1 19,5 - 53 + 3 proof

K 300. výročiu narodenia slovenského ľudového hrdinu Juraja Jánošíka bola v máji 1988 vyhláškou Federálneho ministerstva financií č. 57/1988 Zb. vydaná pamätná strieborná minca 50 Kčs.

Autorom návrhu na pamätný strieborný päťdesiatkorunák je Ján Kulich.

Na líci pamätnej mince je uprostred hornej polovice štátny znak Československej socialistickej republiky. Vedľa štátneho znaku je vľavo v dvoch riadkoch označenie hodnoty „Kčs 50“, vpravo je valaška s kvietkom. V dolnej polovici, pod štátnym znakom, je v troch riadkoch názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Pod ním je autorova značka „J.K“.

Na rube päťdesiatkorunáka je vyobrazená postava Juraja Jánošíka v dobovom odeve a s valaškou. Uprostred vľavo v riadku je meno „JURAJ“ a pod ním v riadku priezvisko „JÁNOŠÍK“. Začiatočné písmeno priezviska je stvárnené ako zaostrený hák so sokolom, ďalšie písmená pokračujú cez spodnú časť postavy. V rozdelenom riadku dole sú letopočty „1688“ a „1988“. Vpravo uprostred pri okraji je drobný kvietok.

Hrana pamätného strieborného päťdesiatkorunáka je vrúbkovaná.

Vyrobených bolo 56 tisíc kusov, z toho 3 tisíc v kvalite proof. Zákonným platidlom boli viac ako 14 rokov. Platnosť všetkých pamätných strieborných mincí vydaných v ČSR po menovej reforme v roku 1953 a neskôr v ČSSR a ČSFR bola v SR [2] aj v ČR [3] ukončená až v roku 2000.
Revidované 4.10.2012; 26.05.2013