LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSFR 100 Kčs 1992 Moravské zemské múzeum

Pamätná minca, strieborná; 175. výročie založenia
CSFR_100K6_.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM#160 N#191
Zloženie: Ag 70% Cu 30%
Hmotnosť: 13 g (±1%)
Priemer: 31 mm
Hrúbka: 2,3 mm
Hrana: vrúbkovaná
Platnosť od: 10.06.1992 [1]
do: 30.09.2000 v SR [2]
30.06.2000 v ČRR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Karel Zeman
reverz: Karel Zeman
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál, rok
reverz: Moravská orlica, Biskupský dvor
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1992 - - 13,- 28,6 - 73 + 5p d)
p - špičková kvalita (proof)
d - demonetizovaných bolo 38 729 + 1 358p

Pri príležitosti 175. výročia založenia Moravského zemského múzea v Brne bola v júni 1992 vyhláškou Štátnej banky česko-slovenskej č. 269/1992 Zb. vydaná pamätná strieborná minca 100 Kčs.

Autorom návrhu na pamätný strieborný stokorunák je akademický maliar Karel Zeman.

Na líci pamätného stokorunáka je štátny znak Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Názov štátu „ČESKÁ A SLOVENSKÁ FEDERATÍVNÍ REPUBLIKA“ je v neuzavrenom oválnom opise pri okraji mince. Nad štátnym znakom je označenie hodnoty „100 KČS“. Medzi hodnotovým číslom „100“ a skratkou „KČS“ je vetvička s tromi lístkami. Pod štátnym znakom je letopočet „1992“.

Na rube pamätnej mince je na pozadí budovy Biskupského dvora, ktorý je časťou múzea, a národnej kultúrnej pamiatky Petrov moravská orlica. Pri spodnom okraji mince je v troch riadkoch nápis „MORAVSKÉ MUZEUM V BRNĚ 1817 1992“. Autorova značka „KZ“ je umiestnená v spodnej časti budovy múzea vpravo od orlice.

Hrana pamätného strieborného stokorunáka je vrúbkovaná.

Vyrobených bolo 78 tisíc kusov, z toho 5 tisíc v kvalite proof. Zákonným platidlom boli viac ako 8 rokov. Platnosť všetkých pamätných strieborných mincí vydaných v ČSFR bola v SR [2] aj v ČR [3] ukončená až v roku 2000. Demonetizovaných bolo 38 729 mincí v bežnej kvalite a 1 358 v špičkovej kvalite. [4]
Revidované 4.10.2012; 08.06.2013