LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSSR 100 Kčs 1979 Ján Botto

Pamätná minca, strieborná; 150. výročie narodenia
CSSR_100K7_.jpg
Foto s povolením: ČSN Louny
Katal.číslo: KM#99 N#139 BJ#106
Zloženie: Ag 70% Cu 30%
Hmotnosť: 15 g (±1%)
Priemer: 33 mm
Hrúbka: 2,2 mm
Hrana: ornament
Platnosť od: 24.01.1979 [1]
do: 30.09.2000 v SR [2]
30.06.2000 v ČRR [3]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Jiří Harcuba
reverz: Jiří Harcuba
Popis averz: Znak a názov štátu, nominál
reverz: Portrét J. Bottu, rok
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1979 - 13,- 15,6 22,75 - 75 + 5 proof

Pri príležitosti 150. výročia narodenia slovenského básnika Jána Bottu bola v januári 1979 vyhláškou Federálneho ministerstva financií č. 3/1979 Zb. vydaná pamätná strieborná minca 100 Kčs.

Autorom návrhu pamätného strieborného stokorunáka je akademický sochár Jiří Harcuba.

Na líci pamätného strieborného stokorunáka je štátny znak Československej socialistickej republiky a pod ním v piatich riadkoch názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“ a označenie hodnoty „100 Kčs“.

Na rube pamätného stokorunáka je portrét Jána Bottu v ľavom trojštvrťovom profile, faksimile jeho podpisu „Ján Botto“ je umiestnené v pravej spodnej časti portrétu. Pri okraji mince vľavo od portrétu je letopočet „1829“, pod portrétom letopočet „1979“. Autorova značka „H“ je umiestnená vpravo pri okraji mince pod končekmi vlasov.

Na hrane pamätnej mince je opakujúci sa vlys hviezdičky a troch krúžkov.

Vyrobených bolo 80 tisíc kusov, z toho 5 tisíc v kvalite proof. Zákonným platidlom boli viac ako 21 rokov. Platnosť všetkých pamätných strieborných mincí vydaných v ČSR po menovej reforme v roku 1953 a neskôr v ČSSR a ČSFR bola v SR [2] aj v ČR [3] ukončená až v roku 2000.
Revidované 4.10.2012; 28.05.2013