LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

SR 5 000 Sk 2005 Leopold I.

Pamätná minca, zlatá; 350. výročie korunovácie
SR2_5000K7_.jpg
Foto s povolením: Mince-dukaty.cz
Katal.číslo: KM#83 N#ZSK_12
Zloženie: Au 90% Ag 7,5% Cu 2,5% (+1% Au)
Hmotnosť: 9,5 g (+0,02 g)
Priemer: 26 mm (±0,1 mm)
Hrúbka: 1,35 mm (±0,15 mm)
Hrana: vrúbkovaná
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 01.12.2005 [1]
do: 16.01.2009 [2]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Karol Ličko
reverz: Michal Gavula
Popis averz: Herold, znak a názov štátu, nominál, rok
reverz: Leopold I.
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
2005 - - - 422,5 - 5p   
p - špičková kvalita (proof)

Pri príležitosti 350. výročia korunovácie kráľa Leopolda I. v Bratislave bola vyhláškou Národnej banky Slovenska č. 511/2005 Z. z. vydaná pamätná zlatá minca v nominálnej hodnote 5 000 Sk. Národná banka Slovenska začala mincu predávať 15.12.2005[3] za cenu 6 800 Sk (225,72 €).

Autorom návrhu lícnej strany mince je Karol Ličko.

Na líci päťtisíckorunáka v ľavej časti mincového poľa je vyobrazený herold s uhorským znakom, sediaci na koni (ďalej len „herold“). Za heroldom je vyobrazená veduta Bratislavy s Bratislavským hradom a korunovačným Dómom svätého Martina. Pri hornom okraji päťtisíckorunáka je v opise zľava doprava umiestnený názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ a medzi Bratislavským hradom a Dómom svätého Martina je letopočet razby „2005“. Vpravo od herolda je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky, pod ktorým je v dvoch riadkoch označenie nominálnej hodnoty päťtisíckorunáka „5 000 Sk“. Štylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu lícnej strany päťtisíckorunáka sochára Karola Lička „KL“ a značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami sú umiestnené pri ľavom spodnom okraji päťtisíckorunáka pod vyobrazením herolda.

Autorom rubovej strany mince je Michal Gavula.

Na rube päťtisíckorunáka je vyobrazený portrét kráľa Leopolda I. s uhorskou kráľovskou korunou v popredí. V hornej časti je v opise zľava doprava nápis „KORUNOVÁCIA LEOPOLDA I.“ a v spodnej časti je v opise súčasný názov korunovačného mesta uhorských kráľov „BRATISLAVA“ a letopočet korunovácie „1655“. Štylizované iniciálky mena a priezviska autora rubovej strany päťtisíckorunáka akademického sochára Michala Gavulu „MG“ sú pod uhorskou kráľovskou korunou.

Hrana päťtisíckorunáka je vrúbkovaná.

Vyrobených bolo 5 tisíc mincí vo vyhotovení proof.
Revidované 4.10.2012; 15.11.2012; 24.06.2013