LMS Katalógy mincí Glossary Slovník Literature Literatúra Paragraph Predpisy Links Odkazy Questions Sporné údaje Navigation

ČSR 1 Kč 1922 Žena so snopom

Obehová minca, mediniklový korunák
CSR1_1K_1925.png
© Ľudovít Malinovský
Katal.číslo: KM#4 N#7 BJ#7
Zloženie: Cu 80% Ni 20%
Hmotnosť: 6,67 g
Priemer: 25 mm
Hrúbka: 1,9 mm
Hrana: vrúbkovaná
Farba: striebrožltá
Magnetizmus: nie
Tvar: okrúhly
Platnosť od: 29.05.1922 [3]
do: 28.02.1941 v SR [5]
31.07.1941 v Prot. ČaM [8]
31.05.1947 v ČSR [6, 7]
Mincovňa: Kremnica
Autor averz: Otakar Španiel
reverz: Otakar Španiel
Popis averz: Názov a znak štátu, rok
reverz: Žena so zväzkom klasov a kosákom, nominál
Ceny v € podľa zachovalosti; počet vyrazených kusov
Rok 2/2 1/1 0/0 UNC Rarita 1000 ks
1922 0,5 1,3  6,4 - - 50 000
1923 0,5 1,3  7,1 - - 15 385
1924 0,5 1,3  5,7 - - 21 041
1925 0,7 3,1 11,- - -  8 574
1929 0,8 3,1 10,- - -  5 000
1930 0,7 3,8 14,- - R  5 000
1937 0,7 2,1  5,9 - -  3 806
1938 0,7 1,5  4,6 - -  6 582
Najvzácnejší je ročník 1930.

Mediniklové korunáky začala mincovňa v Kremnici raziť v roku 1922. Do obehu sa dostali v máji 1922. Je to tretia minca zo sústavy drobných mincí, ktorá bola vybudovaná na základe zákonov č. 94/1921 Zb. (20 h, 50 h, 1 Kč) a č. 195/1922 Zb. (10 h, 5 h, 2 h).

Autorom návrhu oboch strán mince je Otakar Španiel.

Na lícnej strane mince je malý znak republiky Československej a v opise do kruhu zľava je text „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ“. Rok výroby je uvedený pod štátnym znakom dole; pred a za rokom je šesťcípa hviezda.

Na rubovej strane mince je žena so zväzkom klasov a kosákom. Vľavo od nej je nominálna hodnota mince, pod ňou je meno autora návrhu mince „O.ŠPANIEL“.

Hrana mince je vrúbkovaná. Na oboch stranách mince je plochá obruba.

Štátne a iné verejné pokladnice prijímali korunáky bez obmedzenia na množstvo. V súkromnom platobnom styku nikto nebol povinný prijať viac korunákov ako za 100 Kč.

Mediniklové korunáky razili v Kremnici v rokoch 1922-1925, 1929, 1930, 1937 a 1938. Vyrazených bolo viac ako 115 mil. kusov. V obehu boli 25 rokov.

Po zániku ČSR v marci 1939 mediniklové 1-korunáky dočasne platili v Slovenskej republike do konca februára 1941 [5] , v Protektoráte Čechy a Morava do 31. júla 1941 [8] a v obnovenej ČSR až do konca mája 1947 [6,  7] .

Po vzniku ČSR dočasne platili aj rakúsko-uhorské (strieborné) 1-korunáky, ktoré stratili platnosť v r. 1928.
Existujú sporné údaje o dátume, odkedy bola minca platná a o hmotnosti mince.
Revidované 5.10.2012; 9.12.2012; 5.5.2013; 3.7.2014